Tổng hợp những cách làm chủ công thức trong Excel

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Tổng hợp những cách làm chủ công thức trong Excel

Excel

Bắt đầu sử dụng Excel

Công thức và hàm

Nhập và phân tích dữ liệu

Định dạng dữ liệu

Xử lý sự cố

Excel 2016

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo công thức trong Excel để bạn có thể tự mình viết công thức, bắt đầu từ những công thức cơ bản nhất. Bạn sẽ học cách tạo công thức sử dụng hằng số, tham chiếu ô và tên chỉ định. Bạn cũng sẽ biết cách tạo công thức bằng bảng công thức hoặc nhập công thức trực tiếp vào ô.

1. Cách tạo công thức trong Excel đơn giản bằng hằng số và các phép tính

Trong công thức Microsoft Excel, hằng số là các số, ngày tháng, giá trị text mà bạn gõ trực tiếp vào công thức. Để tạo công thức sử dụng hằng số, hãy làm theo các bước sau:

  • Chọn một ô tính sẽ hiển thị kết quả
  • Gõ dấu “=” và gõ phép tính
  • Nhấn Enter để hoàn thành công thức

Đây là ví dụ cho phép trừ trong Excel: =100-50

2. Cách viết công thức trong Excel sử dụng tham chiếu ô

Thay vì nhập giá trị trực tiếp vào thanh công thức trong Excel, bạn có thể chỉ định một ô chứa đựng giá trị đó.

Ví dụ, nếu bạn muốn giá trị trong ô A2 trừ giá trị trong ô B2, viết công thức trừ sau: =A2-B2

Cách viết công thức trong Excel sử dụng tham chiếu ô

Cách viết công thức trong Excel sử dụng tham chiếu ô

 

Khi tạo công thức, bạn có thể gõ địa chỉ ô trực tiếp vào công thức, hoặc nhấp vào ô tính và Excel sẽ chèn ô đó vào công thức. Để nhập địa chỉ ô, chọn vùng dữ liệu chứa ô tính đó trong trang tính.

Chú ý.Theo mặc định, Excel sẽ thêm các địa chỉ ô có liên quan. Để tránh việc chuyển sang địa chỉ ô khác, nhấn phím F4.

Ưu điểm lớn nhất khi sử dụng địa chỉ ô là bất cứ khi nào bạn thay đổi giá trị trong ô được chỉ định, công thức sẽ được tự động tính toán lại mà không cần cập nhật phép tính và công thức trong Excel theo cách thủ công.

3. Cách tạo công thức trong Excel bằng cách sử dụng tên chỉ định

Để thực hiện nhiều thao tác hơn, bạn có thể đặt tên cho một ô cụ thể hoặc một vùng dữ liệu cụ thể, sau đó chỉ định nó vào công thức bằng cách gõ tên đó.

Cách nhanh nhất để đặt tên trong Excel là chọn một hay các ô tính và gõ tên trực tiếp vào hộp tên như trong hình. Ví dụ, đặt tên cho ô A2:

Một cách chuyên nghiệp để đặt tên là vào thẻ Formulas > Defined names hoặc nhấn F3.

Trong ví dụ này, tôi sẽ tạo hai tên:

  • Ô A2 – Revenue
  • Ô A3 – Expenses

Và bây giờ, để tính thu nhập ròng, tôi có thể gõ công thức sau vào bất kỳ ô tính nào trong bất kỳ trang tính nào với bảng tính chứa có các tên vừa đặt: =Revenue-Expenses.

Tương tự, bạn có thể sử dụng tên thay vì địa chỉ ô hay vùng ô để tham chiếu.

Ví dụ, bạn đặt tên cho vùng dữ liệu A2:A100 là 2015_sales, bạn có thể tính tổng các ô này bằng công thức SUM=SUM(2015_sales)

Đương nhiên, bạn có thể có kết quả tương tự bằng cách điền địa chỉ vùng dữ liệu vào hàm: =SUM(A2:A100)

Chúc bạn thực hiện thành công.

Bạn có thể thành thạo ngay kỹ năng tin học văn phòng từ giảng viên FPT- Arena chỉ với 280,000Đ