Tùy chỉnh cách sử dụng bộ lọc dữ liệu trong Excel

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Tùy chỉnh cách sử dụng bộ lọc dữ liệu trong Excel

Excel

Bắt đầu sử dụng Excel

Công thức và hàm

Nhập và phân tích dữ liệu

Định dạng dữ liệu

Xử lý sự cố

Excel 2016

Trong bài hướng dẫn này, bạn sẽ học cách lọc dữ liệu trong Excel theo các cách khác nhau. Bạn cũng sẽ học cách xóa bộ lọc, và cách sửa Bộ lọc tự động của Excel khi nó không hoạt động.

1. Sử dụng lại bộ lọc dữ liệu trong Excel sau khi thay đổi dữ liệu

Khi bạn chỉnh sửa hay xóa dữ liệu trong ô được lọc, Bộ lọc Tự động trong Excel sẽ không tự động cập nhật các thay đổi. Để sử dụng lại bộ lọc, hãy nhấp vào bất kỳ ô nào trong chuỗi dữ liệu, sau đó hoặc:

Nhấp Sử dụng lại trên tab Dữ liệu, trong nhóm Sắp xếp và Lọc.

hoặc:

Nhấp Sắp xếp và Lọc>Sử dụng lại ở tab Trang chủ, trong nhóm Chỉnh sửa.

2. Cách sao chép dữ liệu đã lọc trong Excel

Cách nhanh nhất để sao chép chuỗi dữ liệu đã lọc vào một trang tính hay cửa sổ khác chính là sử dụng 3 phím tắt dưới đây.

Hãy chọn ô đã lọc, rồi nhấn Ctrl + A để chọn tất cả dữ liệu đã lọc bao gồm tiêu đề cột.

Để chọn dữ liệu đã lọc trừ tiêu đề cột, hãy chọn ô đầu tiên (ngoài cùng bên trái) có dữ liệu, rồi nhấp Ctrl +Shift + End để mở rộng lựa chọn đến ô cuối cùng.

Nhấn Ctrl + C để sao chép dữ liệu được chọn.

Đi đến trang tính/cửa sổ khác, hãy chọn ô trên cùng bên trái của dải ô được chọn, rồi nhấn Ctrl + V để dán dữ liệu đã lọc.

Lưu ý. Thông thường, khi bạn sao chép dữ liệu đã lọc đến một nơi nào đó, các ô chứa dữ liệu này sẽ bị xóa. Trong một vài trường hợp hiếm gặp, phần lớn trên một cửa sổ rất lớn, Excel có thể sao chép các hàng bị ẩn cùng với các hàng được hiển thị. Để ngăn chặn điều này, hãy chọn dải ô đã lọc, rồi nhấn Alt +; để chọn chỉ những ô được hiển thị. Nếu bạn không quen dùng phím tắt trên bàn phím, bạn có thể sử dụng tính năng Go To Special thay thế (tab Home > nhóm Editing > Find & Select > Go To Special… > Visible Cells only).

3. Cách xóa bộ lọc dữ liệu trong Excel

Sau khi sử dụng bộ lọc cho một cột nhất định, bạn có thể muốn xóa bộ lọc để lọc dữ liệu theo cách khác.

Để xóa bộ lọc trong Excel, hãy thực hiện theo bất kỳ bước nào dưới đây.

Để xóa bộ lọc khỏi cột, hãy nhấp vào phím bộ lọc trên tiêu đề của cột, rồi nhấp Clear Filter from <Tên Cột>:

Cách xóa bộ lọc dữ liệu trong Excel

Cách xóa bộ lọc dữ liệu trong Excel

Để xóa tất cả bộ lọc trong trang tính, hãy sử dụng hoặc:

Đi đến tab Data > nhóm Sort & Filter, rồi nhấp Clear.

hoặc:

Đi đến tab Home > nhóm Editing, rồi nhấp Sort & Filter > Clear.

4. Bộ lọc dữ liệu trong Excel không hoạt động

Nếu Bộ lọc Tự động trong Excel không chạy từ nửa dưới trang tính, phần lớn là do dữ liệu mới được nhập vào nằm ngoài dải ô đã lọc. Để giải quyết điều này, hãy sử dụng lại bộ lọc. Nếu bộ lọc của bạn vẫn không chạy, thì hãy xóa tất cả bộ lọc trong trang tính, rồi sử dụng bộ lọc mới. Nếu chuỗi dữ liệu của bạn chứa các hàng trống, thì hãy dùng chuột chọn tất cả dải ô một cách thủ công, rồi sử dụng bộ lọc tự động. Ngay sau khi bạn thực hiện điều này, dữ liệu mới  sẽ được thêm vào dải ô đã lọc.

Về cơ bản, đây là cách bạn thêm và sử dụng bộ lọc dữ liệu trong Excel.

Bạn có thể thành thạo ngay kỹ năng tin học văn phòng từ giảng viên FPT- Arena chỉ với 280,000Đ