Thay đổi tùy chọn thời gian bản đồ 3D trong Excel 2016

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Thay đổi tùy chọn thời gian bản đồ 3D trong Excel 2016

Excel

Bắt đầu sử dụng Excel

Công thức và hàm

Nhập và phân tích dữ liệu

Định dạng dữ liệu

Xử lý sự cố

Excel 2016

Nếu hàng dữ liệu của bạn có một thành phần ngày hoặc thời gian, bạn có thể xem các giá trị của bạn thay đổi theo thời gian trong bản đồ 3D trong Excel 2016. Bạn cũng có thể điều khiển khoảng thời gian phát cảnh và thiết lập ngày bắt đầu và kết thúc tùy chỉnh để tập trung vào khoảng thời gian chính xác bạn muốn.