Thay đổi tùy chọn thời gian bản đồ 3D trong Excel 2016

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Thay đổi tùy chọn thời gian bản đồ 3D trong Excel 2016

Excel

Bắt đầu sử dụng Excel

Công thức và hàm

Nhập và phân tích dữ liệu

Định dạng dữ liệu

Xử lý sự cố

Excel 2016

Nếu hàng dữ liệu của bạn có một thành phần ngày hoặc thời gian, bạn có thể xem các giá trị của bạn thay đổi theo thời gian trong bản đồ 3D trong Excel 2016. Bạn cũng có thể điều khiển khoảng thời gian phát cảnh và thiết lập ngày bắt đầu và kết thúc tùy chỉnh để tập trung vào khoảng thời gian chính xác bạn muốn.

Trường ngày hoặc thời gian trong hộp thời gian bản đồ 3D trong Excel 2016

Cột ngày tháng và thời gian cần được định dạng dưới dạng ngày/thời gian trong dữ liệu nguồn của bạn. Giá trị trong Excel có thể trông giống như ngày hoặc thời gian, nhưng có thể chúng có thể được định dạng văn bản. Nếu giá trị ngày không hoạt động như bạn mong đợi trong bản đồ 3D, quay trở lại dữ liệu nguồn và kiểm tra kiểu dữ liệu. Sau đó, nhấn làm mới trong bản đồ 3D trong Excel 2016.

Trường ngày hoặc thời gian trong hộp thời gian bản đồ 3D trong Excel 2016

Trường ngày hoặc thời gian trong hộp thời gian bản đồ 3D trong Excel 2016

  1. Trong Ngăn Tầng, hãy kéo trường ngày tháng hoặc thời gian của bạn vào hộp Thời gian.

Nếu bạn không nhìn thấy Ngăn Tầng, trên tab Trang chủ hãy bấm Ngăn Tầng.

  1. Bấm vào mũi tên bên cạnh biểu tượng đồng hồ (như hình dưới đây) để chọn xem có hiển thị dữ liệu tức thời, như nó tích lũy, hoặc cho phép các giá trị ở lại cho đến khi chúng được thay thế bằng các giá trị mới.

3. Để dùng một kiểu tổng hợp thời gian, chẳng hạn như Ngày, Tháng, Quý hoặc Năm, trong hộp Thời gian, bấm vào mũi tên ở bên phải (như hình dưới đây) để chọn khoảng thời gian. Thao tác này sẽ nhóm dữ liệu cho khoảng thời gian đã chọn.

Ví dụ, nếu dữ liệu của bạn đánh dấu thời gian với một ngày và bạn chọn để tập hợp theo tháng, bạn sẽ thấy tổng các giá trị cho mỗi tháng trong khi bản đồ tạo hiệu ứng hoạt hình theo từng tháng.

Thay đổi độ dài của một cảnh bản đồ 3D trong Excel 2016

Bạn có thể thêm một vài cảnh vào hành trình và dùng mỗi cảnh để hiện một tháng khác nhau. Hoặc, bạn có thể tạo một cảnh đơn trong đó hiển thị tất cả các tháng. Tổng độ dài của hành trình là khoảng tổng độ dài của tất cả các cảnh và tổng độ dài của hiệu ứng chuyển tiếp giữa mỗi cảnh. Bạn có thể sửa độ dài của từng cảnh và hiệu ứng chuyển tiếp của nó bằng cách đặt thuộc tính cảnh.

  1. Bấm vào biểu tượng Tùy chọn trên đường thời gian.

Nếu bạn không thấy đường thời gian, trên tab Trang chủ hãy bấm Đường thời gian.

MẸO: Nếu nút Đường thời gian bị mờ đi, hãy đảm bảo rằng bạn đã thêm một trường ngày vào hộp Thời gian.

  1. Bên dưới Cảnh, đặt khoảng thời gian cho cảnh. Nếu bạn chưa thêm bất kỳ cảnh bổ sung nào vào hành trình, cảnh này đại diện cho toàn bộ hành trình.

3. Để cảnh chỉ hiển thị một phạm vi ngày tháng cụ thể, bên dưới Thời gian, đặt ngày bắt đầu, ngày kết thúc hoặc cả hai.

MẸO: 

  • Bạn có thể thay đổi thời gian của hành trình hoặc một cảnh bằng cách dùng con trượt tốc độ, bên dưới Thời gian. Điều này thay đổi giá trị thời gian thực hiện trong hộp Thời gian của cảnh (giây) khi bạn di chuyển con trượt.

  1. Dùng hộp Thời gian chuyển tiếp (giây) để đặt độ dài thời gian giữa các cảnh. Thay đổi thời gian chuyển tiếp giữa các cảnh sẽ thay đổi độ dài tổng thể của hành trình.

Dùng hộp Ngày & Thời gian để hiển thị thời gian trôi qua

Hiển thị hộp Ngày & Thời gian cho phép mọi người có thể xem ngày và thời gian khi hoạt hình của dữ liệu tiến triển.

  1. Trên tab Trang chủ, bấm Ngày & Thời gian để hiển thị hộp Ngày & Thời gian trong quá trình phát lại hoặc xem trước.

2. Bấm chuột phải vào hộp Ngày & Thời gian và bấm Sửa..

3. Chọn một định dạng trong hộp Định dạng Thời gian.

4. Ngoài việc chọn định dạng thời gian, bạn có thể thay đổi phông, cỡ, màu sắc của văn bản và thêm tô đậm hoặc in nghiêng.