Cách làm nổi bật giá trị duy nhất trong Excel

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Cách làm nổi bật giá trị duy nhất trong Excel

Excel

Bắt đầu sử dụng Excel

Công thức và hàm

Nhập và phân tích dữ liệu

Định dạng dữ liệu

Xử lý sự cố

Excel 2016

Bất cứ khi nào bạn cần làm nổi bật giá trị duy nhất trong Excel dựa trên một điều kiện nhất định, thì cần áp dụng tính năng định dạng có điều kiện.

1. Cách làm nổi bật giá trị duy nhất trong Excel – Quy tắc Built-In

Cách nhanh nhất và dễ dàng nhất để làm nổi bật giá trị duy nhất trong Excel là áp dụng quy tắc Built-In định dạng có điều kiện cho sẵn:

  1. Chọn cột dữ liệu mà bạn muốn đánh dấu các giá trị duy nhất.
  2. Trên tab Trang chủ, trong nhóm Styles, chọn Conditional Formatting > Highlight Cells Rules >Duplicate Values…
Cách làm nổi bật giá trị duy nhất trong Excel - Quy tắc Built-In

Cách làm nổi bật giá trị duy nhất trong Excel – Quy tắc Built-In

         3. Trong cửa sổ hộp thoại Duplicate Values, chọn Unique trong hộp bên tay trái và chọn định dạng mong muốn trong hộp bên phải, sau đó nhấn OK.

Mẹo: Đánh dấu các giá trị duy nhất trong một cột (quy tắc built-in)

Nếu bạn không hài lòng với bất kỳ định dạng nào được thiết lập trước, hãy nhấp vào Custom Format…(mục cuối cùng trong danh sách thả xuống) và đặt màu và/ hoặc phông chữ theo ý thích của bạn.

Như bạn thấy, làm nổi bật giá trị duy nhất trong Excel là một trong những nhiệm vụ vô cùng đơn giản. Tuy nhiên, quy tắc được xây dựng trong Excel chỉ hoạt động cho các mục xuất hiện trong danh sách duy nhất một lần. Nếu bạn cần làm nổi bật các giá trị khác biệt – gồm 1 lần xuất hiện đại diện cho những giá trị trùng lặp – bạn sẽ phải tạo quy tắc của riêng mình dựa trên công thức. Bạn cũng cần phải tạo một quy tắc tùy chỉnh để đánh dấu các hàng duy nhất dựa trên các giá trị trong một hoặc nhiều cột.

2. Cách làm nổi bật giá trị duy nhất trong Excel – Quy tắc tùy chỉnh

Để làm nổi bật các giá trị duy nhất hoặc khác biệt trong một cột, hãy chọn dữ liệu nhưng không bao gồm tiêu đề cột (Hẳn là bạn cũng không muốn làm nổi bật tiêu đề cột) Và tạo ra một quy tắc định dạng có điều kiện với một trong các công thức sau.

2.1. Đánh dấu các giá trị duy nhất

Để làm nổi bật các giá trị xuất hiện trong một danh sách duy nhất một lần, sử dụng công thức sau:

=COUNTIF($A$2:$A$10,$A2)=1

Với A2 là ô đầu tiên và A10 là ô cuối cùng của phạm vi áp dụng.

Đánh dấu các giá trị khác biệt

Để làm nổi bật tất cả các giá trị khác nhau trong một cột, tức là giá trị duy nhất và 1 lần xuất hiện đại diện cho những giá trị trùng lặp, hãy làm theo công thức sau:

=COUNTIF($A$2:$A2,$A2)=1

Với A2 là ô trên cùng của dải.

2.2. Cách tạo quy tắc dựa trên công thức

Để tạo một quy tắc định dạng có điều kiện dựa trên công thức, hãy thực hiện theo các bước sau:

– Chuyển đến tab Trang chủ> Styles, chọn Conditional Formatting > New rule > Use a formula to determine which cells to format.

– Nhập công thức của bạn vào phần Format values where this formula is true.

– Nhấp vào nút Format… và chọn màu hoặc/ và phông chữ mà bạn muốn.

– Cuối cùng, nhấp vào nút OK để áp dụng quy tắc.

Ảnh chụp màn hình bên dưới sẽ cho bạn thấy cách hoạt động của quy tắc trên:

Cách làm nổi bật giá trị duy nhất trong Excel - Quy tắc tùy chỉnh

Cách làm nổi bật giá trị duy nhất trong Excel – Quy tắc tùy chỉnh

3. Đánh dấu toàn bộ các hàng dựa trên các giá trị duy nhất trong một cột

Để đánh dấu toàn bộ các hàng dựa trên các giá trị duy nhất trong một cột cụ thể, hãy sử dụng các công thức cho các giá trị duy nhất và khác biệt mà chúng ta đã sử dụng trong ví dụ trước, nhưng áp dụng quy tắc của bạn cho toàn bộ bảng chứ không phải là một cột đơn.

Ảnh chụp màn hình sau minh họa quy tắc làm nổi bật các hàng dựa trên số liệu riêng biệt trong cột A:

4. Cách làm nổi bật các hàng duy nhất trong Excel

Nếu bạn muốn làm nổi bật các hàng dựa trên các giá trị trong 2 hoặc nhiều cột, hãy sử dụng chức năng COUNTIFS cho phép chỉ định một số tiêu chí trong một công thức.

Làm nổi bật các hàng duy nhất
=COUNTIFS($A$2:$A$10,$A2, $B$2:$B$10,$B2)=1

Làm nổi bật các hàng khác biệt (các hàng duy nhất cùng với 1 lần xuất hiện đại diện cho những hàng trùng lặp)
=COUNTIFS($A$2:$A2,$A2,$B$2:$B2,$B2)=1

Cách làm nổi bật các hàng duy nhất trong Excel

Cách làm nổi bật các hàng duy nhất trong Excel

Chúc bạn thực hiện thành công!

Bạn có thể thành thạo ngay kỹ năng tin học văn phòng từ giảng viên FPT- Arena chỉ với 280,000Đ