Cách lấy địa chỉ của ô tính trong Excel

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Cách lấy địa chỉ của ô tính trong Excel

Excel

Bắt đầu sử dụng Excel

Công thức và hàm

Nhập và phân tích dữ liệu

Định dạng dữ liệu

Xử lý sự cố

Excel 2016

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn lấy địa chỉ ô tính trong Excel bằng công thức và bằng mã VBA.

1. Lấy địa chỉ của ô tính trong Excel bằng công thức

 1. Chọn ô tính bạn cần lấy địa chỉ.
 2. Sao chép và dán công thức =ADDRESS(ROW(),COLUMN()) vào ô tính và nhấn Enter.

Địa chỉ ô tính hiển thị trong ô ngay lập tức.

2. Lấy địa chỉ ô tính trong Excel bằng công thức Cell

 1. Chọn ô tính bạn cần lấy địa chỉ
 2. Nhập công thức =CELL(“address”) rồi nhấn Enter

3. Lấy địa chỉ ô tính trong Excel bằng VBA code

 1. Nhấn giữ phím Alt + F11, cửa sổ Microsoft Visual Basic for Applications mở ra.
 2. Trong cửa sổ Microsoft Visual Basic for Applications, nhấn chuột hai lần vào tên của trang tính đang sử dụng trong bảng bên trái để mở phần chỉnh sửa mã, sau đó sao chép và dán đoạn mã sau:

SubselectRange()

    MsgBox ActiveCell.Address

EndSub

Lấy địa chỉ ô tính trong Excel bằng VBA code

Lấy địa chỉ ô tính trong Excel bằng VBA code

 1. Nhấn nút Run để chạy mã.
 2. Một hộp thoại hiện ra hiển thị địa chỉ ô tính.

4. Hiển thị địa chỉ ô tính trong Excel một ô nhất định bằng VBA code

Trong trường hợp khác, bạn cần địa chỉ ô tính hiển thị trong một ô tính cụ thể. Mỗi khi bạn di chuyển từ ô này sang ô khác, địa chỉ ô tính sẽ được tự động thay đổi và hiển thị trong một ô nhất định.

 1. Nhấn giữ phím Alt + F11, cửa sổ Microsoft Visual Basic for Applications mở ra.
 2. Trong cửa sổ Microsoft Visual Basic for Applications, nhấn chuột hai lần vào tên của trang tính đang sử dụng trong bảng bên trái để mở phần chỉnh sửa mã, sau đó sao chép và dán đoạn mã sau:

PrivateSubWorksheet_SelectionChange(ByValTarget AsRange)

    Range(“A1”).Value = ActiveCell.Address

EndSub

Chú ý. A1 là ô tính bạn muốn hiển thị địa chỉ ô, bạn có thể thay đổi thành ô khác tùy ý.

 1. Nhấp File > Close and Return to Microsoft Excel để đóng cửa sổ Microsoft Visual Basic for Applications.

Địa chỉ ô tính bạn cần hiển thị trong ô A1, và nó sẽ tự động thay đổi khi bạn di chuyển sang ô tính khác.

Chúc bạn thực hiện thành công!

Bạn có thể thành thạo ngay kỹ năng tin học văn phòng từ giảng viên FPT- Arena chỉ với 280,000Đ