Cách lồng ghép hàm If trong Excel với nhiều điều kiện

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Cách lồng ghép hàm If trong Excel với nhiều điều kiện

Excel

Bắt đầu sử dụng Excel

Công thức và hàm

Nhập và phân tích dữ liệu

Định dạng dữ liệu

Xử lý sự cố

Excel 2016

Để phân tích dữ liệu một cách mạnh mẽ, bạn có thể phải đánh giá nhiều điều kiện cùng một lúc, có nghĩa là bạn phải xây dựng các phép thử logic phức tạp hơn bằng cách sử dụng nhiều hàm If trong Excel của một công thức.

1. Sử dụng hàm If trong Excel với nhiều điều kiện

Nói tóm lại, có thể có 2 loại điều kiện cơ bản – với hàm logic AND và OR. Do đó, hàm IF của bạn nên nhúng một hàm AND và OR để làm phép thử logic tương ứng.

  • Hàm AND. Nếu phép thử logic của bạn chứa hàm AND và Microsoft Excel trả về TRUE nếu tất cả các điều kiện đều được đáp ứng; Nếu không nó sẽ trả về FALSE.
  • Hàm OR. Trong trường hợp bạn sử dụng hàm OR trong phép thử logic, Excel trả về TRUE nếu đáp ứng được bất kỳ điều kiện nào; FALSE nếu không.

Để minh họa tốt hơn về vấn đề này, chúng ta hãy cùng xem xét một số ví dụ hàm If trong Excel với nhiều điều kiện.

2. Sử dụng hàm If & And trong Excel

Giả sử bạn có một bảng với kết quả của hai điểm thi. Điểm số đầu tiên, được lưu trữ trong cột C, phải bằng hoặc lớn hơn 20. Điểm số thứ hai, được liệt kê trong cột D, phải bằng hoặc hơn 30. Chỉ khi nào cả hai điều kiện trên được đáp ứng, thì học sinh mới vượt qua kỳ thi.

Cách dễ nhất để tạo ra một công thức thích hợp là ghi lại điều kiện đầu tiên, và sau đó kết hợp nó trong đối số logic_test của hàm If trong Excel:

Điều kiện: AND (B2> = 20, C2> = 30)

Công thức IF / AND: =IF((AND(C2>=20, D2>=30)), “Pass”, “Fail”)

Dễ dàng phải không? Công thức cho biết Excel trả về “Pass” nếu một giá trị cột C> = 20 và giá trị trong cột D> = 30. Nếu không, công thức sẽ trả về “Fail”. Hình dưới đây chứng minh rằng hàm IF / AND của chúng ta là chính xác:

Sử dụng hàm If trong Excel với nhiều điều kiện

Sử dụng hàm If trong Excel với nhiều điều kiện

Chú ý. Microsoft Excel kiểm tra tất cả các điều kiện trong hàm AND và ngay cả khi một trong các điều kiện đã được kiểm tra đánh giá là FALSE. Điều này là hơi bất thường vì trong hầu hết các ngôn ngữ lập trình, các điều kiện tiếp theo không cần kiểm tra nếu bất kỳ kiểm tra trước đó đã trả về FALSE.

Trên thực tế, một công thức IF / AND đúng có thể bị lỗi do tính năng này. Ví dụ, công thức =IF(AND(A2<>0,(1/A2)>0.5),”Good”, “Bad”) sẽ trả lại “lỗi chia cho 0” (# DIV / 0!) Nếu ô A2 bằng 0. Để tránh điều này, bạn nên sử dụng IF lồng ghép :

=IF(A2<>0, IF((1/A2)>0.5, “Good”, “Bad”), “Bad”)

3. Sử dụng hàm If trong Excel với hàm Or trong Excel

Bạn sử dụng kết hợp các hàm IF & OR theo một cách tương tự. Sự khác biệt từ công thức IF / AND được thảo luận ở trên là Excel trả về TRUE nếu đáp ứng được ít nhất một trong các điều kiện được chỉ định.

Vì vậy, nếu chúng ta sửa đổi công thức trên theo cách sau:

=IF((OR(C2>=20, D2>=30)), “Pass”, “Fail”)

Cột E sẽ có dấu “Pass” nếu điểm số đầu tiên bằng hoặc lớn hơn 20 hoặc điểm số thứ hai bằng hoặc lớn hơn 30.

Như bạn thấy trong hình bên dưới, những học sinh của chúng ta có cơ hội tốt hơn để vượt qua kỳ thi cuối cùng với các điều kiện như vậy (bạn Scott thật không may mắn khi chỉ thiếu 1 điểm.)

Sử dụng hàm If trong Excel với hàm Or trong Excel

Sử dụng hàm If trong Excel với hàm Or trong Excel

Đương nhiên, bạn không bị giới hạn chỉ sử dụng hai hàm AND / OR trong công thức IF của mình. Bạn có thể sử dụng rất nhiều hàm logic theo yêu cầu của công việc, với điều kiện là:

  • Trong Excel 2013, 2010 và 2007, công thức của bạn không nhiều hơn 255 đối số, và tổng chiều dài của công thức không vượt quá 8192 ký tự.
  • Trong Excel 2003 và các bản cũ hơn, bạn có thể sử dụng tối đa 30 đối số và tổng chiều dài của công thức của bạn sẽ không vượt quá 1.024 ký tự.

4. Sử dụng hàm If trong Excel với các hàm And & Or

Trong trường hợp bạn phải đánh giá dữ liệu dựa trên một vài điều kiện, bạn sẽ phải sử dụng cả hàm AND và OR tại một thời điểm.

Trong bảng trên, giả sử bạn có các tiêu chí sau để đánh giá thành công của học sinh:

  • Điều kiện 1: cột C> = 20 và cột D> = 25
  • Điều kiện 2: cột C> = 15 và cột D> = 20

Nếu một trong hai điều kiện trên được đáp ứng, đánh giá cuối cùng vẫn là đạt, nếu không – không đạti.

Công thức trông có vẻ khó khăn, nhưng chỉ một chốc, bạn sẽ thấy rằng nó không phải khó! Bạn chỉ cần thể hiện hai điều kiện là câu lệnh AND và đính kèm chúng trong hàm OR vì bạn không cần cả hai điều kiện được đáp ứng:

OR(AND(C2>=20, D2>=25), AND(C2>=15, D2>=20)

Cuối cùng, sử dụng hàm OR ở trên như là phép thử logic trong hàm If trong Excel và cung cấp các tham số value_if_true và value_if_false. Kết quả là, bạn sẽ nhận được công thức IF có nhiều điều kiện AND / OR:

=IF(OR(AND(C2>=20, D2>=25), AND(C2>=15, D2>=20)), “Pass”, “Fail”)

Hình dưới đây chỉ ra rằng chúng ta có công thức đúng:

Chúc bạn thực hiện thành công!

Bạn có thể thành thạo ngay kỹ năng tin học văn phòng từ giảng viên FPT- Arena chỉ với 280,000Đ