Cách tạo tham chiếu 3D trong Excel

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Cách tạo tham chiếu 3D trong Excel

Excel

Bắt đầu sử dụng Excel

Công thức và hàm

Nhập và phân tích dữ liệu

Định dạng dữ liệu

Xử lý sự cố

Excel 2016

Một tham chiếu 3D trong Excel tham chiếu đến cùng một ô hay dải ô trên nhiều trang tính. Đây là cách rất thuận tiện và nhanh chóng nhằm tính toán dữ liệu ở nhiều trang tính có cùng cấu trúc, và nó có thể là sự thay thế lý tưởng cho tính năng CONSOLIDATE trong Excel. Nghe có vẻ mơ hồ, nhưng đừng lo lắng, các ví dụ sau đây sẽ giúp mọi thứ rõ ràng hơn.

1. Tạo thêm trang tính mới vào tham chiếu 3D trong Excel

Tham chiếu 3D trong Excel có thể mở rộng. Nó có nghĩa là bạn có thể tạo tham chiếu 3-D ở một thời điểm nào đó, rồi chèn trang tính mới vào, rồi di chuyển trang tính đến dải ô mà công thức 3-D tham chiếu:

Giả sử bây giờ đầu năm và bạn chỉ có dữ liệu của vài tháng đầu. Tuy nhiên, trang tính mới có thể được thêm vào mỗi tháng và bạn muốn có các trang tính này trong công thức khi các trang tính này được tạo ra.

Về việc này, hãy tạo một trang tính mới, ví dụ Tháng Mười Hai, rồi biến nó thành trang tính cuối cùng trong tham chiếu 3-D của bạn:

=SUM(Jan:Dec!B2:B5)

Khi một trang tính được thêm vào cửa sổ, chỉ cần di chuyển nó vào giữa Tháng Một và Tháng Mười Hai:

Tạo thêm trang tính mới vào tham chiếu 3D trong Excel

Tạo thêm trang tính mới vào tham chiếu 3D trong Excel

Xong rồi! Bởi vì công thức SUM của bạn chứa tham chiếu 3-D, nó sẽ cộng dải ô được thêm vào (B2:B5) trong tất cả trang tính nằm giữa các trang tính xác định (Jan:Dec!). Chỉ cần nhớ rằng tất cả trang tính được thêm vào tham chiếu 3-D trong Excel nên có cách sắp xếp dữ liệu giống nhau và có cùng loại dữ liệu.

2. Tạo tên cho một tham chiếu 3D trong Excel

Để khiến việc sử dụng công thức tham chiếu 3D trong Excel của bạn dễ dàng hơn, bạn có thể tạo tên cho tham chiếu 3D của mình.

Trên tab Formulas, hãy đi đến nhóm Defined Names rồi nhấp Define Name.

Trong hộp thoại New Name, hãy gõ một cái tên có nghĩa và dễ nhớ vào hộp Name, tối đa là 255 ký tự. Trong ví dụ này, hãy đặt tên đơn gianr thôi, ví dụ: thamchieu-cuatoi

Xóa nội dung của Refers ra khỏi hộp, hãy nhập tham chiếu 3D vào đây theo cách sau đây:

Gõ = (dấu bằng).

Nhấp giữ Shift, nhấp tab của trang tính đầu tiên mà bạn muốn tham chiếu, rồi nhấp vào trang tính cuối cùng.

Hãy chọn ô hay dải ô cần tham chiếu. Bạn cũng có thể tham chiếu toàn bộ cột bằng cách nhấp ký tự cột trong trang tính.

Ở ví dụ này, hãy tạo ra một tham chiếu 3D trong Excel cho toàn bộ cột B từ trang tính Tháng Một đến Tháng Tư. Vì vậy, bạn có kết quả như thế này:

Hãy nhấp nút OK để lưu tham chiếu 3D vừa mới tạo rồi đóng hộp thoại. Xong!

Và bây giờ, để tính tổng các con số ở cột B ở tất cả các trang tính từ Tháng Một đến Tháng Tư, bạn chỉ cần sử dụng công thức đơn giản này:

=SUM(my_reference)

Bạn có thể thành thạo ngay kỹ năng tin học văn phòng từ giảng viên FPT- Arena chỉ với 280,000Đ