Cách thiết lập password để bảo vệ những trang ẩn trong Excel

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Cách thiết lập password để bảo vệ những trang ẩn trong Excel

Excel

Bắt đầu sử dụng Excel

Công thức và hàm

Nhập và phân tích dữ liệu

Định dạng dữ liệu

Xử lý sự cố

Excel 2016

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách bảo vệ những trang ẩn trong Excel bằng cách thiết lập Password đơn giản, hiệu quả nhất.

1. Thiết lập password bảo vệ trang ẩn trong Excel với chức năng VeryHidden

Thông thường, bạn có thể dùng hàm VeryHidden để ẩn trang trước, sau đó mới thiết lập password cho chúng. Hãy làm như sau:

 1. Mở bảng tính, nhấn ALT+F11 để mở cửa sổ Microsoft Visual Basic for Applications.
 2. Trong cửa sổ Microsoft Visual Basic for Applications, nhấn ViewProject Explorervà Properties Window để mở hộp thoại.
Thiết lập password bảo vệ trang ẩn trong Excel với chức năng VeryHidden

Thiết lập password bảo vệ trang ẩn trong Excel với chức năng VeryHidden

 1. Trong cửa sổ thoại Project-VBAProject, chọn trang tính bạn muốn ẩn, ở phần Propertiescủa trang tính, nhấn mũi tên để mở danh sách tùy chọn trong phần Visible, chọn xlSheetVeryHidden.

 1. Sau khi ẩn trang tính, bạn có thể tạo password cho chúng. Trong của sổ Microsoft Visual Basic for Applications, nhấn InsertModuleđể mở một module mới, nhấn Tools > VBAProject Properties.

 1. Trong hộp thoại VBAProject-Project Properties, chọn tab Protection, đánh dấu Lock project for viewing, cuối cùng, nhập và xác nhận password trong phần Password to view project properties.

 1. Nhấn OK và thoát cửa sổ, đóng cửa sổ Microsoft Visual Basic for Applications.
 2. Lưu bảng tính dưới dạng Excel Macro-Enabled Workbook và đóng nó.

 1. Vào lần mở bảng tính tiếp theo, nếu muốn hiển thị những trang tính đã ẩn, bạn phải nhập password.

2. Thiết lập password để bảo vệ những trang ẩn trong Excel bằng mã VBA

Để thiết lập password cho trang ẩn trong Excel, bạn cũng có thể dùng mã VBA trong Excel:

 1. Ẩn trang tính bạn muốn.
 2. Nhấn ALT+F11 để mở cửa sổ Microsoft Visual Basic for Applications.
 3. Chọn ThisWorkbooktừ Project Explorer, nhấn chuột 2 lần để mở Module, dán vào đoạn mã sau:

Private Sub Workbook_SheetActivate(ByVal Sh As Object)

Dim xSheetName As String

xSheetName = “Sheet1”

If Application.ActiveSheet.Name = xSheetName Then

    Application.EnableEvents = False

    Application.ActiveSheet.Visible = False

    xTitleId = “KutoolsforExcel”

    response = Application.InputBox(“Password”, xTitleId, “”, Type:=2)

    If response = “123456” Then

        Application.Sheets(xSheetName).Visible = True

        Application.Sheets(xSheetName).Select

    End If

End If

Application.Sheets(xSheetName).Visible = True

Application.EnableEvents = True

End Sub

Thiết lập password để bảo vệ những trang ẩn trong Excel bằng mã VBA

Thiết lập password để bảo vệ những trang ẩn trong Excel bằng mã VBA

Chú ý: Trong đoạn mã trên, Sheet1 trong xSheetName = “Sheet1” là tên trang tính bị ẩn mà bạn muốn thiết lập bảo vệ, và 123456 trong If response = “123456” Then là password. Bạn có thể thay đổi chúng theo nhu cầu.

 1. Bây giờ nếu muốn hiển thị trang ẩn trong Excel, một hộp thoại hiện ra yêu cầu nhập password. Hộp thoại này hiện ra mỗi khi bạn nhấp xem trang ẩn trong Excel.

Chúc bạn thực hiện thành công!

Bạn có thể thành thạo ngay kỹ năng tin học văn phòng từ giảng viên FPT- Arena chỉ với 280,000Đ