Cách tìm giá trị duy nhất trong Excel

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Cách tìm giá trị duy nhất trong Excel

Excel

Bắt đầu sử dụng Excel

Công thức và hàm

Nhập và phân tích dữ liệu

Định dạng dữ liệu

Xử lý sự cố

Excel 2016

Trong bài viết lần này, sẽ chỉ ra cho các bạn cách hiệu quả nhất để tìm giá trị duy nhất trong Excel. Giá trị khác biệt là tất cả các mục khác nhau trong danh sách, nghĩa là giá trị duy nhất và lần xuất hiện thứ nhất của các giá trị nhân bản. Bây giờ, chúng ta hãy cùng nghiên cứu các kỹ thuật hiệu quả nhất áp dụng cho các giá trị khác biệt và duy nhất trong Excel.

Cách tìm giá trị duy nhất trong excel

Để tìm các giá trị khác biệt và duy nhất trong một danh sách, bạn sử dụng một trong các công thức sau đây, trong đó A2 là ô đầu tiên và A10 là ô cuối cùng có dữ liệu.

=IF(COUNTIF($A$2:$A$10, $A2)=1, “Unique”, “”)

Cách tìm các giá trị khác biệt trong Excel:

=IF(COUNTIF($A$2:$A2, $A2)=1, “Distinct”, “”)

Trong công thức tìm giá trị khác biệt chỉ có một độ lệch nhỏ trong tham chiếu ô thứ hai nhưng lại tạo ra một sự khác biệt lớn:

Cách tìm giá trị duy nhất trong excel

Cách tìm giá trị duy nhất trong excel

Tìm hàng duy nhất trong excel

Theo cách tương tự, bạn có thể tìm các hàng duy nhất trong Excel dựa trên các giá trị trong 2 cột trở lên. Trong trường hợp này, bạn cần phải sử dụng hàm COUNTIFS thay vì COUNTIF để đánh giá các giá trị trong một vài cột (có thể đánh giá được tới 127 phạm vi/ cặp tiêu chuẩn trong một công thức đơn).

Ví dụ: để tìm tên duy nhất hoặc khác biệt trong danh sách, hãy sử dụng các công thức sau:

Công thức để tìm các hàng duy nhất:

=IF(COUNTIFS($A$2:$A$10, $A2, $B$2:$B$10, $B2)=1, “Unique row”, “”)

Công thức để tìm các hàng khác biệt:

=IF(COUNTIFS($A$2:$A2, $A2, $B$2:$B2, $B2)=1, “Distinct row”, “”)

Tìm giá trị duy nhất trong excel phân biệt chữ hoa và chữ thường

Nếu bạn đang làm việc với một bộ dữ liệu trong trường hợp có vấn đề, bạn cần một công thức mảng phức tạp hơn một chút.

Tìm các giá trị duy nhất phân biệt chữ hoa và chữ thường:

=IF(SUM((–EXACT($A$2:$A$10,A2)))=1,”Unique”,””)

Tìm các giá trị riêng biệt phân biệt chữ hoa và chữ thường:

=IF(SUM((–EXACT($A$2:$A2,$A2)))=1,”Distinct”,””)

Vì cả hai đều là công thức mảng, nên bạn cần nhấn Ctrl + Shift + Enter để hoàn tất chúng một cách chính xác.

Tìm giá trị duy nhất trong excel phân biệt chữ hoa và chữ thường

Tìm giá trị duy nhất trong excel phân biệt chữ hoa và chữ thường

Chúc bạn thực hiện thành công!

Bạn có thể thành thạo ngay kỹ năng tin học văn phòng từ giảng viên FPT- Arena chỉ với 280,000Đ