Các thao tác với bài thuyết trình cơ bản trong Powerpoint

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Các thao tác với bài thuyết trình cơ bản trong Powerpoint

Power Point

Thủ thuật

Bài viết trình bày cách tạo một bài thuyết trình mới của PowerPoint, và một số thao tác cơ bản đối với bài thuyết trình như lưu trữ, chọn định dạng tập tin và thiết lập mật mã.

1. Tiêu đề bài thuyết trình với hai placeholder

Khi tạo mới bài thuyết trình, PowerPoint chèn sẵn slide tựa đề với hai hộp văn bản trống gọi là các placeholder. Đây là các placeholder dùng để nhập văn bản. Ngoài ra, PowerPoint còn có nhiều loại placeholder khác để chèn hình ảnh, SmartArt, bảng biểu, đồ thị.

Các kiểu layout của slide. Có nhiều kiểu bố trí các placeholder trên slide mà PowerPoint xây dựng sẵn được gọi là các layout. Tùy theo nội dung cần xây dựng cho slide mà ta chọn kiểu layout phù hợp.

Chúng ta sẽ thực hiện một số thao tác về chèn slide mới, sao chép slide, xóa slide, chọn layout cho slide, sắp xếp các slide, phân chia các slide thành các nhóm (section),…

2. Chèn slide mới vào bài thuyết trình

Thực hiện theo các bước sau để chèn thêm slide mới vào bài thuyết trình:

 1. Chọn ngăn Slides trong chế độ Normal Viewvà nhấp chuột vào dưới slide đầu tiên do PowerPoint tự tạo ra khi bạn tạo bài thuyết trình mới. Khi đó, bạn sẽ thấy một đường nằm ngang nhấp nháy cho biết đó là vị trí mà slide mới sẽ được chèn vào.
 2. Vào ngăn Homechọnnhóm Slides
 3. Nhấn nút New Slide, hộp chứa các kiểu layout xuất hiện
 4. Nhấp chuột chọn một kiểu layout, slide mới sẽ được chèn vào bài thuyết trình theo kiểu layout vừa chọn.

3. Sao chép slide vào bài thuyết trình

Thực hiện theo các bước sau để nhân bản các slide đang chọn:

 1. Trong chế độ Normal View, chọn các slide trong ngăn Slides muốn sao chép
 2. Nhấp phải chuột lên một trong số các slide đang chọn để mở thực đơn ngữ cảnh
 3. Chọn Duplicate Slide từ danh sách lệnh

4. Nhân bản slide

            Chọn nhiều slide:

 • Nếu các slide chọn là liên tục: nhấp chuột chọn slide đầu tiên rồi giữ phím Shift và nhấp chuột vào slide cuối cùng.
 • Nếu các slide chọn là không liên tục: nhấp chuột chọn slide đầu tiên và giữ phím Ctrl trong khi nhấp chuột chọn các slide khác.

5. Thay đổi layout cho slide vào bài thuyết trình

Để thay đổi layout của slide, bạn làm theo các bước sau:

 1. Trong chế độ Normal View, chọn các slide trong ngăn Slides muốn sao chép
 2. Chọn slide cần thay đổi layout
 3. Vào ngăn Home | nhóm Slides | nhấn nút Layout
 4. Chọn kiểu layout mới cho slide

 6. Thay đổi vị trí các slide

Thực hiện các bước sau sắp xếp hoặc thay đổi vị trí các slide trong bài thuyết trình:

 1. Trong chế độ Normal View, chọn slide trong ngăn Slides muốn sắp xếp
 2. Dùng chuột kéo slide đến vị trí mới trong ngăn Slides và thả chuột
 3. Slide sẽ xuất hiện ở vị trí mới

7. Xóa slide trong bài thuyết trình

Thực hiện các bước sau để xóa các slide:

 1. Trong chế độ Normal View, chọn slide trong ngăn Slides muốn xóa
 2. Nhấn phím Delete trên bàn phím để xóa slide hoặc nhấp phải chuột lên slide và chọn Delete Slide
Xóa slide trong bài thuyết trình

Xóa slide trong bài thuyết trình