Cách gỡ bỏ và bảo vệ bài thuyết trình bằng mật mã

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Cách gỡ bỏ và bảo vệ bài thuyết trình bằng mật mã

Power Point

Thủ thuật

Khi tập tin trình diễn có chứa các thông tin nhạy cảm thì bạn có thể dùng chức năng bảo vệ bài thuyết trình bằng mật mã của PowerPoint. Có hai loại bảo vệ bài thuyết trình là mật mã truy cập khi mở (Open password) và mật mã hiệu chỉnh (Modify password) và bạn có thể sử dụng cả hai nếu thấy cần thiết.

1. Thiết lập mật mã bảo vệ bài thuyết trình

Bạn làm theo các bước sau để thiết lập mật mã bảo vệ bài thuyết trình cho tập tin của mình:

 1. Mở tập tin muốn đặt mật mã trên màn hình PowerPoint
 2. Vào ngăn File
 3. Chọn Save As, hộp thoại Save As xuất hiện
 4. Đặt tên tập tin tại hộp File name
 5. Vào Tools và chọn General Options… hộp thoại General Options xuất hiện
 6. Thiết lập mật mã:
 • Nếu muốn người dùng phải khai báo mật mã khi mở tập tin thì bạn hãy đặtmật mã vào hộp Password for open
 • Nếu muốn người dùng phải khai báo mật mã khi muốn hiệu chỉnh tập tin thì bạn hãy đặt mật mã vào hộp Password ro modify
 1. Xác nhận lại các mật mã khi có yêu cầu trong hộp Comfirm Password.
 2. Nhấn OK khi hoàn tất đặt mật mã
 3. Nhấn nút Save để lưu bài thuyết trình với các mật mã vừa thiết lập.
Thiết lập mật mã bảo vệ bài thuyết trình

Thiết lập mật mã bảo vệ bài thuyết trình

 Hộp thoại Save As với General Options… 

Hộp thoại xác nhận mật mã

2. Thiết lập bảo vệ bài thuyết trình bằng Macro Security

Khi chọn nút Macro Security trong hộp thoại General Option ở phần trên, hộp thoại Trust Center xuất hiện và có các tùy chọn sau:

Disable all macros without notification: Khóa tất cả macro và không có thông báo

Disable all macros with notification: Khóa tất cả macro và kèm theo thông báo

Disable all macros except digitally signed macros: Khóa tất cả các macro ngoại trừ các macro đã có chữ ký điện tử.

Enable all macros (not recommendedl potentially dangerous code can run): Cho phép tất cả các macro chạy, nguy cơ nhiễm virus khá cao.

Trust access to the VBA project object model:Xác thực quyền truy cập váo các đối tượng trong VBA project.

Cách khác để truy cập hộp thoại Trust Center là vào File | Options | Trust Center | Trust Center Settings… | chọn Macro Settings.

Ngoài cách đặt mật mã bảo vệ bài thuyết trình theo cách cũ nêu trên, PowerPoint 2010 đã đơn giản hóa công việc này rất nhiều với tính năng Protect Presentation. Các bước thực hiện như sau:

 1. Mở tập tin muốn đặt mật mã trên màn hình PowerPoint
 2. Vào ngăn File
 3. Chọn Info, chọn Protect Presentation
 4. Chọn Encrypt with Password
 5. Hộp thoại Encrypt Document xuất hiện yêu cầu bạn nhập mật mã vào
 6. Nhấn OK và xác nhận lại mật mã vừa nhập
 7. Nhấn OK lần nữa
 8. Nhấn Save để lưu các thiết lập vừa thực hiện.

3. Gỡ bỏ mật mã bảo vệ bài thuyết trình

Khi chia sẽ bài thuyết trình và cho phép người sử dụng mở xem và hiệu chỉnh, chúng ta không nên đặt mật mã. Các hướng dẫn dưới đây chỉ áp dụng cho trường hợp bạn đã biết các mật mã mở và hiệu chỉnh tập tin.

Thực hiện các bước sau để gỡ bỏ mật mã mở và mật mã hiệu chỉnh tập tin: 

 1. Mở bài thuyết trình đang có mật mã bảo vệ và khai báo các mật mã vào hộp Password khi có yêu cầu.
 2. Sau khi bài thuyết trình được mở trong cửa sổ PowerPoint, vào ngăn File
 3. Chọn Save As, hộp thoại Save As xuất hiện.
 4. Vào Tools chọn General Options…, hộp thoại General Options xuất hiện
 5. Xóa bỏ đi các mật mã đang có trong Password to open và Password to modify
 6. Nhấn OK để đóng hộp General Options
 7. Nhấn nút Save và xác nhận ghi đè lên tập tin đang có.

Khi chỉ có một loại mật mã mở tập tin được áp dụng để bảo vệ tập tin thì chúng ta có thể áp dụng cách sau đây để gỡ bỏ:

 1. Mở tập tin muốn xóa bỏ mật mã bảo vệ
 2. Sau khi bài thuyết trình được mở trong cửa sổ PowerPoint, vào File
 3. Chọn Info, chọn Protect Presentation
 4. Chọn Encrypt with Password
 5. Xoá bỏ mật mã đang có trong hộp thoại Encrypt Document
 6. Nhấn OK để đóng hộp thoại Encrypt Document
 7. Nhấn Save để lưu các thiết lập vừa thực hiện