Hiệu ứng di chuyển đối tượng theo đường đi dựng sẵn trong PowerPoint

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Hiệu ứng di chuyển đối tượng theo đường đi dựng sẵn trong PowerPoint

Power Point

Thủ thuật

Hiệu ứng trong PowerPoint giúp người xem cảm thấy thích thú hơn đối với bài thuyết trình của bạn hãy đến với bài viết giới thiệu hiệu ứng di chuyển đối tượng theo đường đi dựng sẵn trong PowerPoint

1. Hiệu ứng di chuyển đối tượng theo đường đi dựng sẵn trong PowerPoint

Để minh họa cho việc áp dụng hiệu ứng di chuyển các đối tượng trên slide theo đường đi định sẵn, chúng ta hãy chèn thêm một hình ảnh vui vào slide số 5 trong bài thuyết trình và áp dụng hiệu ứng Motion Path hình này.

Thực hiện hiệu ứng di chuyển đối tượng theo đường đi dựng sẵn

 1. Chọn slide số 5 trong bài thuyết trình, vào ngăn Insert, nhóm Imagesvà chọn lệnh Picture. Bạn tìm đến thư mục chứa hình và chèn một hình vào. Ví dụ, bạn chọn hình dino.gif và nhấn nút Insert. Đây là một hình động đang bước đi nên khi kết hợp với Motion Path sẽ cho cảm giác như là chú khủng long đang chạy.

         2. Bây giờ chúng ta sẽ thiết lập hiệu ứng Motion Path cho chú khủng long con di chuyển ngang qua slide. Bạn hãy di chuyển hình ra phía góc dưới bên phải ở ngoài phạm vi của slide.

 1. Chọn hình chú khủng long và vào ngăn Animations, nhóm Animation, chọn Animation Stylesvà chọn Custom Path

 1. Vẽ một đường gấp khúc nhẹ từ vị trí của hình chú khủng long ngang qua phần dưới của slide như hình sau.

 1. Bạn chọn nút Preview trên Ribbon sẽ thấy được hiệu ứng thực thi. Tuy nhiên tốc độ di chuyển quá nhanh, bạn hãy chọn lại hình chú khủng long và vào nhóm Timing trên ngăn Animations để thiết lập lại tổng thời gian thực thi hiệu ứng tại hộp Duration là giây và chọn tùy chọn After Previous tại hộp Start.

 1. Để thú vị hơn, bạn hãy chọn tiếp nút Show Additional Effect Options để mở hộp thoại tùy chọn hiệu ứng nâng cao. Bạn vào ngăn Timing, đến hộp Repeat và chọn Until End of Slideđể cho hành động di chuyển của chú khủng loang sẽ được lặp lại đến khi chuyển sang slide khác.

2.  Hiệu ứng cho SmartArt trong PowerPoint

PowerPoint cho phép chúng ta áp dụng hiệu ứng cho SmartArt  và các thành phần trong SmartArt như Text, Shape, hình ảnh….

Hiệu ứng cho SmartArt trong PowerPoint

Hiệu ứng cho SmartArt trong PowerPoint

2.1. Áp dụng hiệu ứng cho SmartArt kiểu danh sách

Thực hiện:

 1. Chọn SmartArtdạng danh sách trên slide số 2
 2. Vào ngăn Animations, nhóm Animation, chọn Moređể mở hộp Animation Styles, chọn lệnh More Entrance Effects… hộp thoại Change Entrance Effect xuất hiện
 3. Bạn chọn kiểu Pinwheel tại nhóm Exciting và nhấn nút OK.

 1. Chọn Effect Options và chọn kiểu One by One. Tùy chọn thêm thời gian cho hiệu ứng tại nhóm Timing: Start chọn After Previous, Duration là 2 giây và Delay là 0.5 giây.

2.2. Áp dụng hiệu ứng cho SmartArt kiểu Picture

Thực hiện:

 1. Chọn SmartArtdạng danh sách trên slide số 7
 2. Vào ngăn Animations, nhóm Animation, chọn kiểu Zoomtại Animation Styles.
 3. Vào Effect Optionschọn One by One

 1. Vào nhóm Timing, chọn lại After Previoustại hộp Start, chọn 5 giây tại hộp Duration và chọn 5 giây tại hộp Delay.

Chúc bạn thực hiện thành công.