Phục hồi slide về thiết lập layout mặc định trong PowerPoint

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Phục hồi slide về thiết lập layout mặc định trong PowerPoint

Power Point

Thủ thuật

Bài viết trình bày cách phục hồi slide về thiết lập layout mặc định trong PowerPoint và một số thao tác cơ bản đối với bài thuyết trình như đóng và mở bài thuyết trình.

1. Phục hồi slide về thiết lập layout mặc định trong PowerPoint

Thực hiện các bước sau để trả layout về thiết lập mặc định:

 1. Trong chế độ Normal View, chọn slide bị biến đổi layout.Ví dụ: placeholder trong slide bên dưới bị lệch và chúng ta cần trả nó về đúng vị trí mặc định của layout.
 2. Vào ngăn Home, đến nhóm Slides
 3. Nhấn nút Reset

1.1. Nhóm các slide vào các section

Thực hiện các bước sau để trả layout về thiết lập mặc định:

 1. Trong chế độ Normal View, chọn slide mà bạn muốn tách thành Section mới
 2. Vào ngăn Home, đến nhóm Slides
 3. Nhấn nút Setion và chọn Add Section

1.2. Tên cho section

Để đặt tên hoặc đổi tên cho section bạn làm theo các bước sau:

 1. Trong chế độ Normal View, chọn Section muốn đặt tên
 2. Vào ngăn Home, đến nhóm Slides
 3. Nhấn nút Setion và chọn Rename Section
 4. Đặt tên mới cho Section và nhấn nút Rename để đổi tên.

1.3. Xóa section

Để đặt tên hoặc đổi tên cho section bạn làm theo các bước sau:

 1. Trong chế độ Normal View, chọn Section muốn xóa
 2. Vào ngăn Home, đến nhóm Slides
 3. Nhấn nút Setion và chọn Remove Section

2. Mở và đóng bài thuyết trình trong PowerPoint

2.1. Mở lại bài thuyết trình đang lưu trên đĩa

PowerPoint lưu lại đường dẫn đến nơi lưu các tập tin mà bạn làm việc gần đây trong mục Recent Presentations.

Mở lại bài thuyết trình đang lưu trên đĩa

Mở lại bài thuyết trình đang lưu trên đĩa

Danh mục các bài thuyết trình gần đây trong Recent Presentations

Bạn có thể tìm thấy danh mục các bài thuyết trình mới mở gần đây theo hướng dẫn sau:

 1. Vào ngăn File
 2. Chọn lệnh Recent, hộp Recent Presentations xuất hiện bên phải
 3. Chọn tên bài thuyết trình cần mở từ danh sách

Nếu bài thuyết trình muốn mở không có trong danh sách hiện hành thì bạn làm theo các bước sau:

 1. Vào ngăn File
 2. Chọn lệnh Open, hộp thoại Open xuất hiện
 3. Tại Look in, tìm đến thư mục lưu trữ bài thuyết trình
 4. Chọn tên tập tin muốn mở và nhấn nút Open
Mở và đóng bài thuyết trình trong PowerPoint

Mở và đóng bài thuyết trình trong PowerPoint

Tổ hợp phím tắt:

Để mở nhanh hộp thoại Open bạn nhấn tổ hợp phím tắt <Ctrl+O>.

2.2. Đóng bài thuyết trình

Khi đóng chương trình PowerPoint, tất cả các tập tin đang mở sẽ tự động đóng theo.Nếu bạn chỉ muốn đóng một bài thuyết trình cụ thể nào đó thì bạn hãy chọn bài thuyết trình đó, sau đó vào ngăn File và chọn Close. Nếu tập tin chưa được lưu thì PowerPoint sẽ thông báo nhắc nhở bạn.

Tổ hợp phím tắt:

Để đóng nhanh bài thuyết trình hiện hành trong cửa sổ PowerPoint bạn nhấn tổ hợp phím tắt <Ctrl+F4>.