Sao chép và sắp xếp trình tự hiệu ứng trong PowerPoint

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Sao chép và sắp xếp trình tự hiệu ứng trong PowerPoint

Power Point

Thủ thuật

Giúp người xem cảm thấy thích thú hơn đối với bài thuyết trình của bạn hãy đến với bài viết giới thiệu về cách sao chép và sắp xếp trình tự hiệu ứng trong PowerPoint.

1. Sao chép hiệu ứng trong PowerPoint

Tính năng sao chép hiệu ứng trong PowerPoint (Animation Painter) giữa các đối tượng mới được bổ sung vào PowerPoint 2010. Nhờ tính năng này, thời gian thiết lập hiệu ứng cho các đối tượng trong bài thuyết trình được rút ngắn rất nhiều. Chúng ta sẽ thực hành việc sao chép hiệu ứng từ hộp văn bản bên trái của slide 3 sang hộp văn bản bên phải.

Thực hiện sao chép hiệu ứng trong PowerPoint

  1. Chọn hộp văn bản bên trái trong slide số 3.
  2. Vào ngăn Animations, nhóm Advanced Animationchọn lệnh Add Animation
Sao chép hiệu ứng trong PowerPoint

Sao chép hiệu ứng trong PowerPoint

     3. Để sao chép hiệu ứng cho nhiều đối tượng cùng lúc, bạn làm như sau:

  • Trước tiên, bạn phải tắt tính năng AutoPreviewtại tùy chọn bên dưới nút Preview, trong ngăn Animations.
  • Tiếp theo, phải nhấp nút Animation Painter hai lầnkhi thực hiện lệnh sao chép hiệu ứng.
  • Sau đó, lần lượt nhấp chuột lên các đối tượng cần được áp dụng hiệu ứng.

Thứ tự thực hiện hiệu ứng trong PowerPoint:

Thứ tự thực hiện hiệu ứng trên slide của các đối tượng căn cứ vào vị trí của nó trong khung Animation Pane. Đối tượng nằm trên sẽ thực thi trước đối tượng nằm dưới.

2. Sắp xếp trình tự thực thi hiệu ứng cho

Khung Animation Pane bên phải cửa sổ Normal View liệt kê danh mục các hiệu ứng đã thiết lập cho các đối tượng trên slide. Những hiệu ứng nằm trên cùng có độ ưu tiên cao hơn và sẽ được thực thi trước, sau đó mới đến các hiệu ứng bên dưới. Do vậy, bạn cần phải sắp xếp thứ tự cho các hiệu ứng trên slide theo ý đồ trình bày của mình khi thuyết trình.

 Thực hiện:

  1. Chọn slide có nhiều đối tượng được đã thiết lập hiệu ứng. Ví dụ, bạn chọn slide số 3.
  2. Vào ngăn Animations, nhóm Advanced Animationchọn lệnh Animation Pane để mở hộp Animation Pane.
  3. Để sắp xếp thứ tự thực thi hiệu ứng cho một đối tượng thì chọn hiệu ứng của đối tượng đó trong khung Animation Panevà nhấp nút mũi tên hướng lên để tăng độ ưu tiên hoặc nhấp mũi tên hướng xuống để giảm độ ưu tiên khi thực thi.
  4. Để kiểm tra lại kết quả của việc sắp xếp, bạn nhấp vào nút Playđể xem trước sự thực thi hiệu ứng của các đối tượng trên slide.