Tạo các siêu liên kết và các nút lệnh điều hướng trong bài thuyết trình (P1)

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Tạo các siêu liên kết và các nút lệnh điều hướng trong bài thuyết trình (P1)

Power Point

Thủ thuật

Với các nút điều kiển hoặc các siêu liên kết (hyperlink) đặt đúng chổ trong bài thuyết trình sẽ giúp việc trình bày được dễ dàng hơn trong việc di chuyển hoặc nhảy đến một nội dung nào đó trong hoặc ngoài bài thuyết trình. Chúng ta có thể tạo siêu liên kết cho các đối tượng trong bài thuyết trình như Textbox, shape, hình ảnh, bảng biểu, e-mail, tập tin của ứng dụng khác, …

Các địa chỉ internet,e-mail hoặc địa chỉ ftp sau khi nhập vào hộp văn bản sẽ được PowerPoint tự động chuyển thành các siêu liên kết:

  • Địa chỉ web: địa chỉ bắt đầu bằng  http://hoặc www
  • Địa chỉ e-mail: chuỗi ký tự không có khoảng trắng và có ký hiệu @ ở giữa.
  • Địa chỉ máy chủ FTP: địa chỉ bắt đầu bằng ftp://

1. Liên kết đến một slide khác trong cùng bài thuyết trình

Thực hiện

  1. Chọn văn bản hoặc đối tượng cần gán thêm hyperlink. Ví dụ, bạn hãy chọn văn bản “Microsoft PowerPoint 2010” trong slide đầu tiên để thêm liên đến đến slide số 10 trong bài thuyết trình.