Tạo các siêu liên kết và các nút lệnh điều hướng trong bài thuyết trình (P2)

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Tạo các siêu liên kết và các nút lệnh điều hướng trong bài thuyết trình (P2)

Power Point

Thủ thuật

Với các nút điều kiển hoặc các siêu liên kết (hyperlink) đặt đúng chổ trong bài thuyết trình sẽ giúp việc trình bày được dễ dàng hơn trong việc di chuyển hoặc nhảy đến một nội dung nào đó trong hoặc ngoài bài thuyết trình. Chúng ta có thể tạo siêu liên kết cho các đối tượng trong bài thuyết trình như Textbox, shape, hình ảnh, bảng biểu, e-mail, tập tin của ứng dụng khác, …

Các địa chỉ internet, e-mail hoặc địa chỉ ftp sau khi nhập vào hộp văn bản sẽ được PowerPoint tự động chuyển thành các siêu liên kết:

 • Địa chỉ web: địa chỉ bắt đầu bằng  http://hoặcwww
 • Địa chỉ e-mail: chuỗi ký tự không có khoảng trắng và có ký hiệu @ ở giữa.
 • Địa chỉ máy chủ FTP: địa chỉ bắt đầu bằng ftp://

4. Tạo liên kết đến địa chỉ Web hoặc máy chủ FTP với bài thuyết trình

Phần trước, bạn đã tạo hyperlink đến một slide trong và ngoài bài thuyết trình từ một đoạn văn bản hoặc từ một hộp văn bản. Trong phần này, bạn sẽ thực hành tạo hyperlink đến một trang web hay máy chủ FTP từ một hình ảnh.

Thực hiện

 1. Chọn slide đầu tiên. Chúng ta sẽ chèn thêm một hình logo Office nho nhỏ vào slide này và dùng nó liên kết với địa chỉ trang web Office.com.
  • Vào ngăn Insert, nhóm Images, chọn lệnh Picture
  • Chọn hình OfficeOnline.jpg và nhấn Insertt để chèn vào slide
Tạo liên kết đến địa chỉ Web hoặc máy chủ FTP với bài thuyết trình

Tạo liên kết đến địa chỉ Web hoặc máy chủ FTP với bài thuyết trình

 1. Nhấp phải chuột lên logo vừa chèn vào và chọn lệnh Hyperlink…, hộp thoại Insert Hyperlink xuất hiện.

 1. Chọn Existing File or Web Page tại khung Link to và nhập địa chỉ http://office.microsoft.com vào hộp Address.

 1. Nhấp nút OK hoàn tất.

5. Tạo liên kết đến tập tin đang lưu trên đĩa hoặc trên mạng nội bộ

Chúng ta có thể tạo liên kết đến các tập tin theo cách tương tự như trên nhưng thay vì nhập địa chỉ trang web thì bạn tìm đến tập tin đang lưu trữ trên máy tính hoặc trên mạng nội bộ (LAN). Trong phần này chúng ta sẽ áp dụng các nút lệnh (Action button) vào bài thuyết trình.

Các tùy chọn Hyperlink to

 Thực hiện

 1. Chọn slide chứa đồ thị trong bài thuyết trình. Chúng ta sẽ vẽ thêm một nút lệnh để khi nhấn nút sẽ thực thi việc mở một tập tin Excel lưu số liệu thống kê về thị phần trình duyệt web trong năm 2009.
  • Vào ngăn Insert, nhóm Illustrations, chọn lệnh Shapes
  • Đến nhóm Action Buttons, bạn chọn kiểu nút Document và vẽ một nút nhỏ vào slide bên cạnh tựa đề của slide. Hộp thoại Action Settings xuất hiện.

 1. Bạn chọn hộp Hyperlink to và chọn Other File… hộp thoại Hyperlink to Other File xuất hiện.
  • Tại Look in: tìm đến thư mục chứa tập tin muốn liên kết. Thông thường tập tin này nên lưu chung thư mục với bài thuyết trình để thuận tiện cho việc di chuyển sang máy khác khi báo cáo.
  • Chọn tập tin và nhấn nút OK

 1. Bạn có thể tùy chọn thêm âm thanh khi mở tập tin tại Play sound
 2. Nhấn OK để hoàn tất.

6. Liên kết đến một ứng dụng và tạo một tài liệu mới

Chúng ta đôi khi cần minh họa cho một nội dung đang trình bày bằng một vài phép tính trên phần mềm bảng tính Excel chẳng hạn. Khi đó, việc tạo một hyperlink để mở và tạo một tập tin Excel mới nhằm phục vụ cho việc này sẽ rất cần thiết.

 Thực hiện

 1. Chọn slide chứa đồ thị trong bài thuyết trình. Chúng ta sẽ vẽ thêm một nút lệnh mới để khi nhấn nút sẽ thực thi việc mở chương trình Excel và tạo mới một bảng tính mới.
  • Vào ngăn Insert, nhóm Illustrations, chọn lệnh Shapes
  • Chọn kiểu hình chữ nhật tại nhóm Rectangleschọn kiểu Rectangle và nhập vào chữ.

 1. Chọn hình vừa tạo, sau đó nhấn tổ hợp phím <Ctrl + K> để truy cập nhanh vào hộp thoại Insert Hyperlink.
 2. Tại Link to, bạn chọn Create New Document, phần bên phải hộp thoại Insert Hyperlinkbiến đổi thành hình sau.

 • Tại hộp Name of new document: Nhập tên tập tin cần tạo kèm theo phần mở rộng của nó. Các phần mở rộng thông dụng được liệt kê ở bảng bên dưới.
 • Tại Full path: nhấn nút Change… và chọn nơi lưu tập tin nếu cần
 • Tại When to edit:
  • Chọn Edit the new document later để khi gọi thì ứng dụng phù hợp (theo phần mở rộng) sẽ mở tập tin để hiệu chỉnh.
  • Chọn Edit the new document now thì ứng dụng phù hợp (theo phần mở rộng) sẽ mở tập tin lên để hiệu chỉnh ngay.
 1. Nhấn OK hoàn tất

Các phần mở rộng thông dụng

Chúc các bạn thực hiện thành công.