Thiết lập hiệu ứng các tùy chọn cho phim trong PowerPoint

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Thiết lập hiệu ứng các tùy chọn cho phim trong PowerPoint

Power Point

Thủ thuật

Thiết lập các tùy chọn cho các đoạn video nhúng trong bài thuyết trình cũng tương tự như thiết lập tuỳ chọn cho âm thanh trong PowerPoint.

1. Thiết lập các tùy chọn cho phim trong PowerPoint

 1. Chọn slide chứa video. Ví dụ, bạn chọn video bên trái trong slide 8.
 2. Vào Video Tools, ngăn Playback, nhóm Video Options
  • Volume: thiết lập mức âm lượng cho audio
  • Start: thiết lập sự kiện nào xảy ra thì phát âm thanh.
   • Automatically: âm thanh tự động phát khi slide được trình chiếu. Ví dụ, bạn không chọn tùy chọn này.
   • On Click:âm thanh được phát khi kích chuột.
  • Play Full Screen: phát phim chế độ toàn màn hình. Ví dụ, bạn không chọn tùy chọn này.
  • Hide While Not Playing: ẩn phim khi không phát. Ví dụ, bạn không chọn tùy chọn này.
  • Loop until Stopped: nếu chọn tùy chọn này sẽ phát phim liên tục cho đến khi có một lệnh dừng xảy ra, chẳng hạn như là khi chuyển sang slide khác hoặc bạn kích chuột bấm nút dừng trên thanh điều khiển phim khi trình chiếu.
  • Rewind after Playing: trả phim về lại từ đầu sau phi phát xong. Ví dụ, bạn chọn tùy chọn này.

 1. Bạn có thể tùy chỉnh thêm hiệu ứng cho phim trên slide bằng cách chuyển qua ngăn Animations, nhóm Animationvà chọn Show Additional Effect Options ( ). Hộp thoại Play Audio xuất hiện:
  • Ngăn Effect: Không nên thiết lập gì thêm
  • Ngăn Timing: chọn lại After Previoustại hộp Start, các thông số khác giữ theo mặc định.
  • Ngăn Video Settings: điều chỉnh âm lượng video tại Play options. Hai tùy chọn còn lại đã trình bày ở bước 2.

 1. Sắp xếp lại trình tự thực thi các hiệu ứng cho các đối tượng trên slide trong khung Animation Pane.
 2. Bạn sao chép hiệu ứng đã thiết lập cho video bên trái sang video bên phải trên slide và xóa đi bookmarktrên video bên phải. Bạn hãy chọn thêm Hide While Not Play tại nhóm Video Options trong ngăn Playback cho đoạn video này.

2. Sử dụng trigger trong PowerPoint

Phần này, chúng ta sẽ thực hành sử dụng trigger để kích hoạt một hiệu ứng khác trên slide số 8 trong khi phát đoạn phim quảng cáo Office 2010. Chúng ta sẽ chèn thêm một WordArt vào slide, áp dụng hiệu ứng cho WordArt này và sau đó sử dụng trigger để kích hoạt hiệu ứng cho WordArt khi video phát tới đoạn đã được đánh dấu trước đó.

Thực hiện:

 1. Chọn slide chứa video. Ví dụ, bạn chọn slide 8.
 2. Hãy vào ngăn Insert, nhóm Text, chọn lệnh WordArt, chọn kiểu Fill – Red, Text 2, Outline – Background 2 và nhập vào đoạn văn bản sau “Office 2010: The Movie” trong hộp Your text here. Sau đó thu nhỏ và di chuyển WordArt xuống nằm bên dưới đoạn quảng cáo Office bên trái.
Sử dụng trigger trong PowerPoint

Sử dụng trigger trong PowerPoint

 1. Chọn WordArt, và vào ngăn Animations, nhóm Animationchọn kiểu hiệu ứng Float In và chỉnh lại Duration là 3 giây bên nhóm Timing để thời gian thực thi hiệu ứng được lâu hơn.
 2. Thiết lập triggernhư sau:
  • Chọn WordArt
  • Vào ngăn Animations, nhóm Advanced Animation, chọn lệnh Trigger, chọn On Bookmark, sau đó chọn Bookmark 1.

 1. Nhấn vào nút Preview trên Ribbon trong ngăn Animations để xem kết quả áp dụng Trigger hoặc nhấn tổ hợp phím <Shift+F5>để trình chiếu bài thuyết trình bắt đầu từ slide hiện hành.

Chúc các bạn thực hiện thành công.