Thiết lập hiệu ứng và tùy chọn cho âm thanh trong PowerPoint

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Thiết lập hiệu ứng và tùy chọn cho âm thanh trong PowerPoint

Power Point

Thủ thuật

Thiết lập hiệu ứng giúp người xem cảm thấy thích thú hơn đối với bài thuyết trình của bạn hãy đến với bài viết về thiết lập hiệu ứng và tùy chọn cho âm thanh và đoạn phim trong PowerPoint.

1. Thêm và xóa bookmark trong PowerPoint

Chúng ta có thể đánh dấu (bookmark) các thời điểm thú vị trên các đoạn phim hoặc âm thanh trong bài thuyết trình. Sau đó, các bookmark này được sử dụng như là các điểm để kích hoạt một hiệu ứng hoặc nhảy đến một vị trí xác định trong đoạn video.

 1. Chọn slide chứa audio hoặc video. Ví dụ, bạn chọn đoạn phim bên trái trong slide 8.
 2. Nhấn nút Playtrên thanh điều khiển nằm dưới đoạn phim.
 3. Để đánh dấu một điểm trên video hoặc audio:
  • Nếu là video: vào Video Tools, ngăn Playback, nhóm Bookmarks, chọn lệnh Add Bookmark.
  • Nếu là audio: vào Audio Tools, ngăn Playback, nhóm Bookmarks, chọn lệnh Add Bookmark.

 1. Thực hiện lại bước 2 và 3 để tạo thêm các bookmark khác.
Thêm và xóa bookmark trong PowerPoint

Thêm và xóa bookmark trong PowerPoint

 1. Muốn xóa bỏ bookmark nào đó đã tạo, bạn chọn lên bookmark cần xóa trên thanh điều khiển nằm dưới video hoặc audio rồi thực hiện lệnh sau:
  • Nếu là video: vào Video Tools, ngăn Playback, nhóm Bookmarks, chọn lệnh Remove Bookmark.
  • Nếu là audio: vào Audio Tools, ngăn Playback, nhóm Bookmarks, chọn lệnh Remove Bookmark.

2. Thiết lập các tùy chọn cho âm thanh trong PowerPoint

Khi chèn một tập tin âm thanh vào slide thì PowerPoint mặc định tập tin âm thanh này chỉ được phát khi bạn nhấp chuột lên nó. Phần này, chúng ta sẽ thực hiện một số tùy chịnh để tập tin âm thanh phát và dừng theo ý muốn của mình.

Thực hiện thiết lập các tùy chọn cho âm thanh trong PowerPoint

 1. Chọn slide chứa audio. Ví dụ, bạn chọn âm thanh trong slide 7.
 2. Vào Audio Tools, ngăn Playback, nhóm Audio Options
  • Volume: thiết lập mức âm lượng cho audio
  • Start: thiết lập sự kiện nào xảy ra thì phát âm thanh.
   • Automatically: âm thanh tự động phát khi slide được trình chiếu. Ví dụ, bạn chọn Automatically.
   • On Click:âm thanh được phát khi kích chuột
   • Play across slides:âm thanh được phát liên tục khi chuyển sang các slide khác.
  • Hide During Show: nếu chọn tùy chọn này để biểu tượng hình loa sẽ được ẩn trên slide khi trình chiếu. Ví dụ, bạn không chọn tùy chọn này.
  • Loop until Stopped: nếu chọn tùy chọn này sẽ phát âm thanh liên tục cho đến khi có một lệnh dừng xảy ra, chẳng hạn như là khi chuyển sang slide khác hoặc bạn kích chuột bấm nút dừng trên thanh điều khiển âm thanh khi trình chiếu. Nếu tùy chọn Loop until Stopped được chọn kết hợp với tùy chọn Play across slides tại hộp Start thì âm thanh sẽ được phát tiếp tục và lặp lại đến hết bài báo cáo khi trình chiếu. Ví dụ, bạn chọn tùy chọn này.

3. Bạn có thể tùy chỉnh thêm hiệu ứng cho âm thanh trên slide bằng cách chuyển qua ngăn Animations, nhóm Animation và chọn Show Additional Effect Options ( ). Hộp thoại Play Audio xuất hiện:

Ngăn Effect

 • Tại Start playing: thiết lập điều kiện để phát âm thanh
  1. From beginning: sẽ phát âm thanh từ đầu. Ví dụ bạn chọn tùy chọn này.
  2. From last position: sẽ phát tiếp âm thanh từ vị trí điểm dừng trước kia
  3. From time: thiết lập thời gian bắt đầu trong tập tin âm thanh sẽ được phát.
 • Tại Stop playing: thiết lập điều kiện dừng phát âm thanh
  1. On click: khi kích chuột
  2. After current slide: sau khi chuyển sang slide mới. Ví dụ, bạn chọn tùy chọn này.
  3. After: thiết lập cho âm thanh sẽ tiếp tục phát sau khi khi trình chiếu tiếp một số slide nữa.

Ngăn Timing

  • Start: bạn chọn After Previuos
  • Delay: không cần chờ nên cho Delay là 0 giây.
  • Duration: bỏ trống, đây mặc định là độ dài thời gian của âm thanh
  • Repeat: tùy chọn số lập lặp lại. Until End of Slide đang được chọn vì nó chính là tùy chọn Loop until Stop mà bạn đã thiết lập ở bước 2.

 • Ngăn Audio Settings: thiết lập mức âm lượng và tùy chọn ẩn biểu tượng hình loa khi trình chiếu tại Display options. Ngoài ra, PowerPoint còn cung cấp thông về độ dài của âm thanh và tình trạng tập tin lưu trữ.

 1. Kích chuột vào nút OK để đóng hộp Play Audio.
 2. Bạn mở ngăn Animation Pane và sắp xếp lại thứ tự thực thi các hiệu ứng cho các đối tượng trên slide. Thông thường chúng ta sẽ cho âm thanh phát ngay sau khi đến lượt slide chứa nó trình chiếu. Do vậy bạn di chuyển hiệu ứng cho đối tượng âm thanh lên đầu danh sách các hiệu ứng.

Chúc bạn thực hiện thành công.