Tùy chỉnh hiệu ứng cho bảng biểu và đồ thị trong PowerPoint

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Tùy chỉnh hiệu ứng cho bảng biểu và đồ thị trong PowerPoint

Power Point

Thủ thuật

PowerPoint không có nhiều tùy chọn hiệu ứng cho đối tượng là bảng biểu và đồ thị. Chúng ta chỉ có thể áp dụng hiệu ứng lên toàn bộ bảng biểu giống như là áp dụng hiệu ứng cho một hình ảnh.

1. Hiệu ứng cho bảng biểu trong PowerPoint

Thực hiện:

 1. Chọn slide chứa bảng biểu trong bài thuyết trình. Ví dụ, bạn chọn bảng trong slide 10.
 2. Vào ngăn Animations, nhóm Animation và chọn kiểu hiệu ứng là Wheel. Chọn tiếp lệnh Effect Options bên cạnh và chọn 2 Spokes.
Hiệu ứng cho bảng biểu trong PowerPoint

Hiệu ứng cho bảng biểu trong PowerPoint

 1. Qua nhóm Timing để thiết lập thời gian cho hiệu ứng:
  • Tại Start: chọn After Previous
  • Tại Duration: thiết lập thời gian thực thi hiệu ứng trong vòng 2 giây
  • Tại Delay: thiết lập cho thực thi hiệu ứng ngay lập tức, thời gian chờ là 0 giây

 1. Tại nhóm Animation, nhấp vào lệnh Show Additional Effect Optionsđể mở hộp tùy chọn nâng cao. Tại đây bạn có thể chọn thêm âm anh đi kèm hiệu ứng là Breeze chẳng hạn và các tùy chọn khác để mặc định.

2. Hiệu ứng cho đồ thị trong PowerPoint

Đồ thị trong PowerPoint cũng là đối tượng được quan tâm nhiều với khá nhiều tùy chọn khi thiết lập hiệu ứng vì đồ thị rất thường được sử dụng trong các báo cáo. Chúng ta có thể áp dụng hiệu ứng cho cả đồ thị hoặc đến từng thành phần trong đồ thị như các chuỗi, các nhóm, từng thành phần trong chuỗi hoặc trong nhóm.

Tùy chọn nhóm áp dụng hiệu ứng trong đồ thị

Thực hiện:

 1. Chọn đồ thị trên slide trong bài thuyết trình. Ví dụ, bạn chọn đồ thị trong slide số 10.
 2. Vào ngăn Animations, nhóm Animation, chọn kiểu hiệu ứng Fade.
 3. Chọn tiếp lệnh Effects Options và chọn kiểu By Category.

 1. Chuyển sang nhóm Timing để thiết lập thời gian cho các hiệu ứng. Ví dụ, bạn chọn After Previous tại hộp Start, chọn Duration là 1 giây và 0 giây cho Delay.
 2. Để tùy chọn thêm các tính năng nâng cao thì chọn lệnhShow Additional Effect Options tại nhóm Animation.
  • Tại ngăn Effect:
   • Sound: chọn âm thanh là Laser và điều chỉnh âm lượng tại biểu tượng hình loa bên cạnh.
   • After animation: chọn cho các cột đồ thị chuyển sang màu xanh sau khi thực thi hiệu ứng.
  • Tại ngăn Timing: không điều chỉnh gì thêm so với bước 4
  • Tại ngăn Chart Animation:
   • Tại Group chart đã thấy chọn By Category vì ta ta đã chọn tại Effect Options ở bước 3.
   • Bỏ tùy chọn Start animation by drawing the chart background để không thực thi hiệu ứng cho nền của đồ thị.

 1. Nhấp nút OK để đóng hộp tùy chọn nâng cao và nhấn nút Preview trên Ribbon để xem trước kết quả thực thi hiệu ứng.