Tùy chọn lưu trữ trong PowerPoint

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Tùy chọn lưu trữ trong PowerPoint

Power Point

Thủ thuật

Có một số tùy chọn khi lưu trữ trên PowerPoint đáng chú ý như thiết lập kiểu định dạng mặc định, thiết lập thời gian lưu tự động với mục đích phục hồi khi có sự cố, quy định thư mục lưu trữ mặc định, thiết lập nhúng font chữ ngay trong bài thuyết trình,…

1. Thay đổi định dạng tập tin mặc định trong PowerPoint

Để thay đổi định dạng tập tin lưu trữ mặc định của PowerPoint hãy làm theo các bước sau:

 1. Vào ngăn File
 2. Chọn Options, hộp thoại PowerPoint Options xuất hiện
 3. Chọn Save từ danh mục bên trái cửa sổ
 4. Tại Save files in this format bạn chọn kiểu định dạng mặc định từ hộp xổ xuống kế bên.
 5. Nhấn OK hoàn tất việc thiết lập. Kể từ thời điểm này các tập tin mới tạo khi được lưu sẽ mặc định chọn kiểu định dạng tập tin này.
Thay đổi định dạng tập tin mặc định trong PowerPoint

Thay đổi định dạng tập tin mặc định trong PowerPoint

2.  Thiết lập thời gian lưu trữ tự động với mục đích phục hồi khi có sự cố

 1. Vào ngăn File
 2. Chọn Options, hộp thoại PowerPoint Options xuất hiện
 3. Chọn Save từ danh mục bên trái cửa sổ
 4. Chọn Save AutoRecover information every minutes và thiết lập lại khoảng thời gian mà PowerPoint sẽ thực hiện lệnh lưu trữ.
 5. Nhấn OK hoàn tất việc thiết lập.

 3. Thiết lập thư mục lưu trữ mặc định trong PowerPoint

 1. Vào ngăn File
 2. Chọn Options, hộp thoại PowerPoint Options xuất hiện
 3. Chọn Save từ danh mục bên trái cửa sổ
 4. Tại Default file location nhập vào đường dẫn đến thư mục cần lưu trữ mặc định.
 5. Nhấn OK hoàn tất việc thiết lập.

 4. Nhúng font kèm theo bài thuyết trình

Nhúng các font chữ đặc biệt mà bạn sử dụng trong bài thuyết trình là rất cần thiết vì có thể những người khác chưa cài đặt các font chữ này vào máy của họ. Các bước để thực hiện như sau:

 1. Vào ngăn File
 2. Chọn Options, hộp thoại PowerPoint Options xuất hiện
 3. Chọn Save từ danh mục bên trái cửa sổ
 4. Chọn Embed font in the file và chọn tiếp Embed all characters để cho phép những người khác có thể hiệu chỉnh với những font đặc biệt trong bài thuyết trình.
 5. Nhấn OK hoàn tất việc thiết lập như sau: