Xóa bỏ hiệu ứng và tự động hóa bài thuyết trình trong PowerPoint

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Xóa bỏ hiệu ứng và tự động hóa bài thuyết trình trong PowerPoint

Power Point

Thủ thuật

Thiết lập hiệu ứng giúp người xem cảm thấy thích thú hơn đối với bài thuyết trình của bạn hãy đến với bài viết trình bày về cách xóa bỏ hiệu ứng và tự động hóa bài thuyết trình trong PowerPoint.

1. Xóa bỏ hiệu ứng trong PowerPoint

PowerPoint không có tính năng xoá hàng loạt các hiệu ứng đã thiết lập cho các đối tượng trên các slide trong bài thuyết trình  mà chúng ta phải xóa hiệu ứng cho từng  đối tượng.

Thực hiện

  1. Chọn đối tượng trên slide đang có hiệu ứng. Ví dụ bạn chọn Smart Art trong slide 2
Xóa bỏ hiệu ứng trong PowerPoint

Xóa bỏ hiệu ứng trong PowerPoint

   2. Vào ngăn Animations, nhóm Animation, chọn Nonetừ danh mục hiệu ứng

2. Hiệu ứng chuyển slide trong PowerPoint

Các phần trên các bạn đã tạo được hiệu ứng cho các đối tượng văn bản, đồ thị, hình ảnh. Phần này sẽ hướng dẫn cách tạo hiệu ứng khi chuyển từ một slide này sang slide khác (transitions) trong bài thuyết trình. PowerPoint 2010 đã bổ sung thêm khá nhiều hiệu ứng mới rất hấp dẫn khi trình chiếu, đặc biệt là các hiệu ứng 3-D.

Áp dụng hiệu ứng chuyển slide

Thực hiện: 

  1. Mở bài thuyết trình cần áp dụng hiệu ứng chuyển slide. Ví dụ, bạn hãy mở bài thuyết trình mà chúng ta đã tạo