Chọn hình dạng hoặc đối tượng khác - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Chọn hình dạng hoặc đối tượng khác

Word

Bắt đầu với Word

Văn bản

Trang & Bố trí văn bản

Ảnh trong văn bản

Form, Nhãn và Mẫu

Chọn đối tượng, hình dạng, ảnh hoặc hộp văn bản để thay đổi hoặc di chuyển. Hiện tại chúng ta đang tìm hiểu về Word 2010, 2013, 2016.

Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để Chọn hình dạng hoặc đối tượng khác trong Word 2010, 2013, 2016.

Word

Bấm vào đối tượng để chọn nó. Nếu thao tác đó không chọn được đối tượng, thì trên tab Trang chủ, trong nhóm Sửa, hãy bấm Chọn và thực hiện một trong các thao tác sau đây:

 

  • Để chọn tất cả văn bản trong tài liệu, hãy bấm vào Chọn Tất cả.
  • Để chọn các đối tượng ẩn, xếp chồng hoặc ở phía sau văn bản, hãy bấm vào Chọn Đối tượng. Để chọn một đối tượng, hãy bấm khi con trỏ của bạn chuyển thành mũi tên chọn Con trỏ màu trắng với mũi tên 4 đầu trong lúc nó di chuyển lên đối tượng. Để chọn nhiều đối tượng, hãy nhấn giữ Ctrl trong khi bấm vào các đối tượng bạn muốn.
  • Để chọn văn bản có định dạng tương tự, hãy bấm Chọn tất cả văn bản có định dạng tương tự.
  • Để mở ngăn tác vụ nơi bạn có thể chọn, chọn nhiều, hiện, ẩn, hoặc thay đổi thứ tự của các đối tượng, bấm Ngăn chọn, sau đó bấm Tùy chọn bạn muốn. (Tùy chọn này không có trong Word 2007.)

GHI CHÚ: Trong Word 2007, hãy chọn công cụ không hoạt động trên hình ảnh đã chèn. Để chọn hình ảnh, chúng tôi khuyên bạn chèn ảnh vào một bức vẽ. Khi bạn chèn hình dạng và hình ảnh trong một bức vẽ, bạn có thể chọn chúng bằng cách kéo một hộp trên các đối tượng. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm một hình vẽ vào một tài liệu.