Loại bỏ hay thay đổi viền trên hộp văn bản hoặc hình dạng - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Loại bỏ hay thay đổi viền trên hộp văn bản hoặc hình dạng

Word

Bắt đầu với Word

Văn bản

Trang & Bố trí văn bản

Ảnh trong văn bản

Form, Nhãn và Mẫu

Bạn có thể loại bỏ viền khỏi hộp văn bản hoặc hình dạng và bạn có thể đổi màu, độ dày hoặc kiểu viền. Nếu bạn muốn xóa bỏ hộp văn bản, hãy xem Loại bỏ hộp văn bản.

Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu kĩ hơn về Loại bỏ hay thay đổi viền trên hộp văn bản hoặc hình dạng nhé.

Loại bỏ viền khỏi hộp văn bản hoặc hình dạng

Nếu bạn cần phải loại bỏ viền khỏi hình dạng trong Project, hãy xem loại bỏ viền trong Project, ở phần sau của bài viết này.

 1. Chọn hộp văn bản hoặc viền hình dạng bạn muốn loại bỏ.Nếu bạn muốn đổi nhiều hộp văn bản hay hình dạng, hãy bấm hộp văn bản hay hình dạng đầu tiên, rồi nhấn và giữ Ctrl trong khi bạn bấm hộp văn bản hay hình dạng khác.
 2. Trên tab Định dạng, bấm Viền Hình dạng, sau đó bấm Không Viền.

   

  GHI CHÚ:

  • Bạn có thể thể bấm chuột phải vào cạnh của hình dạng, bấm vào biểu tượng đại cương , và sau đó bấm Không viền ngoài.
  • Trong PowerPoint, bạn cũng có thể bấm Viền ngoài hình dạng trên tab trang đầu .

Bạn muốn làm gì khác nữa? sau đây chúng ta sẽ đi tìm hiểu bốn nội dung sau.

Loại bỏ viền trong Project
Thay đổi màu của viền hình dạng hoặc hộp văn bản
Thay đổi độ dày của viền hình dạng hoặc hộp văn bản
Thay đổi kiểu viền hình dạng hoặc hộp văn bản

Loại bỏ viền trong Project

 • Bấm chuột phải vào cạnh của hộp văn bản hoặc hình dạng, bấm vào biểu tượng đại cương , và sau đó bấm Không viền ngoài.

Thay đổi màu của hộp văn bản hoặc viền hình dạng

 1. Chọn hộp văn bản hoặc viền hình dạng bạn muốn thay đổi.Nếu bạn muốn đổi nhiều hộp văn bản hay hình dạng, hãy bấm hộp văn bản hay hình dạng đầu tiên, rồi nhấn và giữ Ctrl trong khi bạn bấm hộp văn bản hay hình dạng khác.
 2. Bấm tab định dạng , bấm Viền hình dạngvà dưới Màu chủ đề, chọn màu bạn muốn.

  Nếu bạn không thấy tab Định dạng, hãy bảo đảm bạn chọn hộp văn bản hoặc hình dạng.

  GHI CHÚ:

  • Để thay đổi viền thành màu không có trong màu chủ đề, hãy làm như sau:
   1. Chọn hộp văn bản hay hình dạng.
   2. Dưới Công cụ Vẽ, trên tab Định dạng, bấm Viền Hình dạng, sau đó bấm Thêm Màu Viền.
   3. Trong hộp thoại Màu, bấm màu bạn muốn trên tab Chuẩn hoặc phối màu riêng của bạn trên tab Tùy chỉnh. Màu và màu tùy chỉnh trên tab Chuẩn không được cập nhật nếu sau này bạn đổi chủ đề tài liệu.
  • Bạn có thể thể bấm chuột phải vào cạnh của hình dạng, bấm vào biểu tượng đại cương , và sau đó chọn màu bạn muốn.
  • Trong PowerPoint, bạn còn có thể thay đổi viền bằng cách bấm Viền Hình dạng trên tab Trang đầu.
  • Trong Project, bấm chuột phải vào hộp văn bản hay hình dạng, bấm Thuộc tính và dùng các điều khiển trên tab Đường & Tô màu để đổi màu viền.

  Thay đổi độ dày của hộp văn bản hoặc viền hình dạng

  1. Chọn hộp văn bản hoặc viền hình dạng bạn muốn thay đổi.Nếu bạn muốn đổi nhiều hộp văn bản hay hình dạng, hãy bấm hộp văn bản hay hình dạng đầu tiên, rồi nhấn và giữ Ctrl trong khi bạn bấm hộp văn bản hay hình dạng khác.
  2. Bấm tab định dạng , bấm Viền hình dạng, chỉ đến độ dày, sau đó bấm độ dày đường bạn muốn.

   Nếu bạn không thấy tab Định dạng, hãy bảo đảm bạn chọn hộp văn bản hoặc hình dạng.

   GHI CHÚ:

   • Để tạo độ dày đường tùy chỉnh, hãy làm như sau:
    1. Chọn hộp văn bản hay hình dạng.
    2. Trong tab định dạng , bấm Viền hình dạng, chỉ đến độ dày, sau đó chọn Thêm đường kẻ.
    3. Trong ngăn Định dạng hình dạng , bên dưới đường, trong hộp chiều rộng , hãy nhập độ dày bạn muốn.
   • Bạn có thể thể bấm chuột phải vào cạnh của hình dạng, bấm vào biểu tượng dàn bài , chỉ đến độ dày, sau đó bấm độ dày của đường bạn muốn.
   • Trong PowerPoint, bạn còn có thể thay đổi viền bằng cách bấm Viền Hình dạng trên tab Trang đầu.
   • Trong Project, bấm chuột phải vào hộp văn bản hay hình dạng, bấm Thuộc tính và trên tab Đường & Tô màu, chọn độ rộng từ danh sách Đường.

   Thay đổi kiểu hộp văn bản hoặc viền hình dạng

   Những lệnh này không có đối với Project.

   1. Chọn hộp văn bản hoặc viền hình dạng bạn muốn thay đổi.Nếu bạn muốn đổi nhiều hộp văn bản hay hình dạng, hãy bấm hộp văn bản hay hình dạng đầu tiên, rồi nhấn và giữ Ctrl trong khi bạn bấm hộp văn bản hay hình dạng khác.
   2. Bấm tab định dạng , bấm Viền hình dạng, trỏ tới độ dày, sau đó bấm kiểu viền bạn muốn.

    Nếu bạn không thấy tab Định dạng, hãy bảo đảm bạn chọn hộp văn bản hoặc hình dạng.

    GHI CHÚ:

    • Để tạo kiểu đường tùy chỉnh, hãy làm như sau:
     1. Chọn hộp văn bản hay hình dạng.
     2. Trên tab Định dạng, bấm Viền Hình dạng, trỏ tới Độ dày, chọn Thêm Đường kẻ.
     3. Trong ngăn Định dạng hình dạng , bên dưới đường, hãy chọn các tùy chọn kiểu đường kẻ mà bạn muốn.
    • Bạn có thể thể bấm chuột phải vào cạnh của hình dạng, bấm vào biểu tượng dàn bài , trỏ tới độ dày, và sau đó bấm kiểu đường kẻ mà bạn muốn.
    • Trong PowerPoint, bạn còn có thể thay đổi viền bằng cách bấm Viền Hình dạng trên tab Trang đầu.