Ngắt dòng xung quanh hình tròn hoặc hình dạng khác - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Ngắt dòng xung quanh hình tròn hoặc hình dạng khác

Word

Bắt đầu với Word

Văn bản

Trang & Bố trí văn bản

Ảnh trong văn bản

Form, Nhãn và Mẫu

Bạn có thể sử dụng WordArt với hiệu ứng chuyển đổi văn bản vào một phần cong hoặc uốn cong văn bản xung quanh một hình dạng. Nếu bạn muốn văn bản bao tròn quanh hình dạng, bạn cũng có thể làm điều này, nhưng sẽ làm việc nhiều hơn một chút. Bạn cũng có thể chèn WordArt nhiều lần để ngắt dòng xung quanh hình dạng với thẳng cạnh.

Sau đây chùng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để Ngắt dòng xung quanh hình tròn hoặc hình dạng khác nhé.

MẸO: Nếu bạn cần điều khiển rất chính xác hoặc đang tạo một tổ hợp phức tạp của hình dạng và văn bản, bạn sẽ muốn sử dụng chương trình vẽ hoặc đồ họa bên thứ ba để hồ quang văn bản xung quanh hình dạng và sau đó sao chép và dán nó vào tài liệu Office của bạn.

 1. Bấm Chèn > WordArt rồi chọn kiểu WordArt mà bạn muốn.

   

  GHI CHÚ: Biểu tượng WordArt nằm trong nhóm văn bản, và nó có thể xuất hiện khác nhau tùy thuộc vào chương trình bạn đang sử dụng và kích cỡ màn hình của bạn. Tìm một trong các biểu tượng:

    

 2. Với văn bản WordArt chỗ dành sẵn được tô sáng, hãy nhập nội dung của bạn.
 3. Chọn văn bản WordArt của bạn.

  Công cụ vẽ sẽ xuất hiện ở trên tab định dạng .

 4. Trên tab Định dạng công cụ vẽ , trong nhóm Kiểu WordArt , hãy bấm Hiệu ứng văn bản >biến đổi và chọn diện mạo bạn muốn. 

GHI CHÚ: Tùy thuộc vào kích cỡ màn hình của bạn, bạn chỉ có thể thấy các biểu tượng cho kiểu WordArt.

Nếu bạn muốn văn bản bao tròn quanh toàn bộ hình dạng, dưới Theo đường dẫn chọn vòng tròn, và sau đó bấm và kéo bất kỳ điều khiển đổi cỡ cho đến khi WordArt là hình dạng bạn muốn.

MẸO: Khi bạn có WordArt và hình dạng định vị theo cách mà bạn muốn, hãy nhóm chúng lại để bạn có thể di chuyển hoặc sao chép chúng dưới dạng một hình dạng duy nhất.

Nếu bạn muốn ngắt dòng xung quanh hình có cạnh thẳng, chẳng hạn như một hình chữ nhật, chèn WordArt cho mỗi cạnh. Trong ví dụ này, WordArt được chèn vào bốn lần, một cho mỗi bên của hình dạng.

Bạn có thể điều khiển góc của văn bản WordArt tương ứng với hình dạng với độ chính xác bằng cách sử dụng công cụ xoay.