Xoay trang theo hướng ngang hoặc hướng dọc trong Word - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Xoay trang theo hướng ngang hoặc hướng dọc trong Word

Word

Bắt đầu với Word

Văn bản

Trang & Bố trí văn bản

Ảnh trong văn bản

Form, Nhãn và Mẫu

Bạn có thể chọn hướng theo khổ dọc hay khổ ngang cho toàn bộ tài liệu hoặc một phần tài liệu của bạn. Trong nội dung này gồm có 2 phần chính đó là: Thay đổi hướng của toàn bộ tài liệu và Sử dụng hướng khác nhau trong cùng một tài liệu

Để hiểu rõ hơn về cách Xoay trang theo hướng ngang hoặc hướng dọc trong Work thì hãy cùng chúng tôi tìm hiểu kỹ hơn về nội dung này nhé.

Thay đổi hướng của toàn bộ tài liệu

  1. Bấm vào > Bố trí Trang Hướng

  2. Bấm vào Dọc hoặc Ngang.

GHI CHÚ: Khi bạn thay đổi hướng, các trang bìa trong bộ sưu tập Trang Bìa sẽ thay đổi theo hướng bạn chọn.

Sử dụng hướng khác nhau trong cùng một tài liệu

Có thể có lúc bạn muốn các trang hay phần nhất định của tài liệu có hướng khác với các trang hay phần còn lại. Lưu ý rằng Word sẽ đặt văn bản đã chọn vào trang của chính nó và văn bản xung quanh vào các trang riêng.

GHI CHÚ: Tùy chọn này là không sẵn dùng khi chỉnh sửa tài liệu trong Word Web App.

  1. Chọn các trang hoặc đoạn văn có hướng bạn muốn thay đổi.
  2. Bấm Bố trí Trang> Trình khởi động Hộp Thoại Thiết lập Trang

  3. Trong hộp Thiết lập Trang, tại mục Hướng, hãy bấm Khổ dọc hoặc Khổ ngang

  4. Bấm vào hộp Áp dụng cho và bấm Văn bản được chọn

GHI CHÚ: Word sẽ tự động chèn dấu ngắt phần trước và sau văn bản có hướng trang mới. Nếu tài liệu của bạn đã được chia thành phần, bạn có thể bấm vào trong một phần (hoặc nhiều phần đã chọn), sau đó thay đổi hướng cho chỉ các phần mà bạn chọn. Tìm hiểu cách để tìm hiểu các dấu ngắt phần nằm ở đâu trong tài liệu của bạn.

GHI CHÚ: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.