Lối tắt bàn phím cho Microsoft Word trên Windows - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Lối tắt bàn phím cho Microsoft Word trên Windows

Word

Bắt đầu với Word

Văn bản

Trang & Bố trí văn bản

Ảnh trong văn bản

Form, Nhãn và Mẫu

Bài viết này cho tất cả các lối tắt bàn phím cho Microsoft Word. Các lối tắt trong bài viết này tham chiếu đến bố trí bàn phím Hoa Kỳ. Phím cho các bố trí khác có thể tương ứng không chính xác với các phím trên bàn phím Hoa Kỳ.

Lấy các lối tắt bàn phím trong tài liệu Word ở nối kết này: lối tắt bàn phím trong Word 2016 cho Windows

Bài viết này áp dụng Cho: Word 2016 Word 2013 Word 2010 Word 2007 Word Starter 2010.

Trong bài viết này

Các lối tắt được sử dụng thường xuyên

Bảng này thể hiện các lối tắt được sử dụng thường xuyên nhất trong Microsoft Word.

Để thực hiện điều này Nhấn
Đi tới “Cho tôi biết bạn muốn làm gì” Alt+Q
Mở Ctrl+O
Lưu Ctrl+S
Đóng cửa Ctrl+W
Cắt Ctrl+X
Sao chép Ctrl+C
Dán Phím Ctrl+V
Chọn tất cả Ctrl+A
Đậm Ctrl+B
Nghiêng Ctrl+I
Gạch chân Ctrl+U
Giảm cỡ phông chữ 1 điểm Ctrl+[
Tăng cỡ phông chữ 1 điểm Ctrl+]
Căn giữa văn bản Ctrl+E
Căn trái văn bản Ctrl+L
Căn phải văn bản Phím Ctrl+R
Hủy bỏ Esc
Hoàn