Lưu hoặc chuyển đổi sang PDF - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Lưu hoặc chuyển đổi sang PDF

Word

Bắt đầu với Word

Văn bản

Trang & Bố trí văn bản

Ảnh trong văn bản

Form, Nhãn và Mẫu

Bạn có thể sử dụng các chương trình Office để lưu hoặc chuyển đổi tệp sang định dạng PDF nhằm chia sẻ tệp hoặc in tệp bằng máy in thương mại. Và bạn sẽ không cần bất kỳ phần bổ trợ hoặc phần mềm nào khác.

Sử dụng định dạng PDF khi bạn muốn một tệp:

  • Có hình thức giống nhau trên hầu hết các máy tính.
  • Có kích thước tệp nhỏ hơn.
  • Tuân theo một định dạng ngành.

Ví dụ như sơ yếu lý lịch, tài liệu pháp lý, bản tin, các tệp được thiết kế để chỉ đọc (không chỉnh sửa được) và in, cũng như các tệp được thiết kế để in chuyên nghiệp.

Để xuất hoặc lưu dưới dạng PDF, trong tệp Office của bạn, trên menu Tệp, hãy bấm vào Xuất hoặc Lưu Dưới dạng. Để xem hướng dẫn từng bước, hãy chọn chương trình Office từ danh sách thả xuống.

Bài viết này áp dụng Cho: Excel 2016 Word 2016 PowerPoint 2016 OneNote 2016.