Lưu văn bản vừa tạo - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Lưu văn bản vừa tạo

Word

Bắt đầu với Word

Văn bản

Trang & Bố trí văn bản

Ảnh trong văn bản

Form, Nhãn và Mẫu

Bạn có thể dùng lưu và lưu như lệnh lưu trữ công việc của bạn, và bạn có thể điều chỉnh các thiết đặt Microsoft Office Word sử dụng để lưu tài liệu của bạn.

Cách bạn lưu tài liệu và định dạng mà bạn lưu trong tùy thuộc vào ý định sử dụng tài liệu. Ví dụ, nếu tài liệu để sử dụng của riêng bạn và bạn không bao giờ mong muốn để mở nó trong phiên bản trước của Microsoft Office Word, cách đơn giản nhất để lưu tài liệu là sử dụng lệnh lưu , bằng cách dùng tất cả các thiết đặt mặc định.

Tuy nhiên, nếu bạn đăng tài liệu cho phép người khác mở, nếu người đọc tài liệu của bạn đang sử dụng phần mềm khác với Microsoft Office Word, hoặc nếu bạn có ý định mở tài liệu trên một máy tính hoặc thiết bị di động, bạn cần phải chọn cách và nơi bạn muốn lưu tài liệu.

Nếu bạn thường lưu tài liệu trong một vị trí cụ thể hoặc định dạng, bạn có thể điều chỉnh thiết đặt sao cho Word mặc định là những lựa chọn.

Nếu bạn đang tìm kiếm thông tin về lưu dưới dạng PDF, hãy đi đến lưu hoặc chuyển đổi sang PDF

Lưu tài liệu đầu tiên:

 1. Trên Thanh công cụ truy nhập nhanh, bấm lưu Ảnh nút , hoặc nhấn CTRL + S.
 2. Nhập tên cho tài liệu, rồi bấm Lưu.

  Word sẽ lưu tài liệu trong một vị trí mặc định. Để lưu tài liệu ở vị trí khác, hãy chọn thư mục hoặc vị trí khác.

Lưu tài liệu hiện có dưới dạng tài liệu mới

Để ngăn không cho ghi đè tài liệu hiện có, hãy dùng lệnh Lưu dưới dạng để tạo một bản sao của tài liệu hiện có với tên mới. Bạn có thể muốn thực hiện điều này, ví dụ, khi bạn có một chữ cái biểu mẫu, thuê tài liệu hoặc bất kỳ tình huống khác mà tài liệu hiện có sẽ cung cấp tất cả nội dung cơ bản cho tài liệu mới (và bạn không muốn mất tài liệu hiện có).

 1. Mở tài liệu mà bạn muốn dùng làm cơ sở cho tài liệu mới.
 2. Bấm vào Tệp, sau đó bấm Lưu Như.
 3. Nhập tên cho tài liệu, rồi bấm Lưu.
  • Word sẽ lưu tài liệu trong một vị trí mặc định.
  • Để lưu tài liệu ở vị trí khác, hãy bấm thư mục khác hoặc vị trí trong hộp thoại Lưu như .
 4. Sửa tài liệu theo cách bạn muốn.

Lưu tài liệu sao cho nó mở được phiên bản của word

Nếu bạn lưu tài liệu của bạn ở định dạng tệp mặc định trong Microsoft Office Word 2007, Word 2010, Word 2013 và Word 2016, người dùng của phiên bản Word trước phải cài đặt Gói tương thích Microsoft Office cho Word, Excel, và định dạng tệp PowerPoint 2007 để mở tài liệu. Ngoài ra, bạn có thể lưu tài liệu trong một định dạng có thể mở trực tiếp trong phiên bản Word trước — nhưng định dạng và bố trí sẽ tùy thuộc vào các tính năng mới trong Microsoft Office Word 2007, Word 2010, Word 2013 hoặc Word 2016 sẽ không sẵn dùng trong phiên bản trước của Word.

 1. Bấm vào Tệp, sau đó bấm Lưu Như.
 2. Bấm định dạng Word 97-2003.
 3. Nhập tên cho tài liệu, rồi bấm Lưu.

Lưu định dạng trong định dạng thay thế tệp

Nếu bạn đang tạo một tài liệu cho người khác bạn có thể làm chúng có thể đọc được và không thể sửa, hoặc bạn có thể làm chúng dễ đọc hơn và có thể sửa. Nếu bạn muốn tài liệu được dễ đọc hơn nhưng không thể sửa, lưu tài liệu dưới dạng tệp PDF hoặc XPS, hoặc lưu nó dưới dạng trang Web. Nếu bạn muốn tài liệu của bạn để có dễ đọc hơn và có thể sửa, nhưng muốn một định dạng tệp khác .docx hoặc .doc, bạn có thể dùng định dạng như văn bản thuần (.txt), định dạng văn bản có định dạng (.rtf) và văn bản OpenDocument (.odt).

Tệp PDF và XPS   – PDF và XPS là định dạng mà mọi người có thể đọc trong dạng xem sẵn dùng rộng rãi phần mềm. Các định dạng giữ nguyên bố trí trang của tài liệu.

Trang Web   – Web trang được hiển thị trong trình duyệt Web. Định dạng này không giữ nguyên bố trí trang của tài liệu của bạn. Khi người nào đó sẽ đổi cỡ cửa sổ trình duyệt, bố trí của tài liệu thay đổi. Bạn có thể lưu tài liệu dưới dạng trang Web thông thường (định dạng HTML) hoặc trang Web tệp đơn (MHTML định dạng). Với định dạng HTML, bất cứ tệp nào hỗ trợ (chẳng hạn như hình ảnh) được lưu trữ trong thư mục riêng biệt được liên kết với tài liệu. Với định dạng MHTML, hỗ trợ tất cả các tệp được lưu trữ cùng với tài liệu trong một tệp.

GHI CHÚ: Bạn có thể lưu tài liệu trong các định dạng khác có thể mở bằng một số chương trình chỉnh sửa văn bản. Giữa các định dạng là văn bản thuần (.txt), định dạng văn bản có định dạng (.rtf) và văn bản OpenDocument (.odt). Tuy nhiên, lưu tài liệu Microsoft Office Word thuộc các định dạng không ổn định giữ nguyên định dạng, bố trí, hoặc các tính năng khác của tài liệu. Dùng định dạng này chỉ khi bạn không nhớ làm mất các khía cạnh khác của tài liệu của bạn. Bạn có thể chọn các định dạng từ danh sách trong hộp thoại Lưu như .