Sửa nội dung PDF trong Word - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Sửa nội dung PDF trong Word

Word

Bắt đầu với Word

Văn bản

Trang & Bố trí văn bản

Ảnh trong văn bản

Form, Nhãn và Mẫu

Với Word 2013 và 2016, bạn có thể chuyển đổi tệp PDF thành tài liệu Word để chỉnh sửa. Video này hướng dẫn cách chỉnh sửa các tệp PDF trong Word 2013 cũng áp dụng cho Word 2016.

Sửa nội dung PDF trong Word – Word

Để chuyển đổi tệp PDF thành tài liệu Word có thể chỉnh sửa, bạn hãy mở tệp đó tương tự như mở mọi tài liệu khác.

  1. Bấm Tệp > Mở.
  2. Chọn vị trí của tệp PDF rồi bấm Duyệt.
  3. Tìm tài liệu PDF và bấm Mở.

Tài liệu được chuyển đổi có thể không tương ứng hoàn hảo theo từng trang với tài liệu gốc. Ví dụ, các dòng và trang có thể được ngắt ở những vị trí khác nhau. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Vì sao tệp PDF trông khác đi trong Word?

MẸO:  Việc chuyển đổi hiệu quả nhất với các tài liệu chủ yếu là văn bản.