Tùy chỉnh phím tắt - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Tùy chỉnh phím tắt

Word

Bắt đầu với Word

Văn bản

Trang & Bố trí văn bản

Ảnh trong văn bản

Form, Nhãn và Mẫu

Bạn có thể tùy chỉnh lối tắt bàn phím (hoặc phím lối tắt) bằng cách gán chúng cho lệnh, macro, phông, kiểu hay biểu tượng thường dùng. Bạn cũng có thể loại bỏ lối tắt bàn phím. Bạn có thể gán hoặc loại bỏ lối tắt bàn phím bằng cách dùng chỉ bàn phím, hoặc bằng cách sử dụng chuột.

Sử dụng chỉ bàn phím để gán hoặc loại bỏ lối tắt bàn phím

 1. Nhấn ALT+F, T để mở hộp thoại Tùy chọn Word.
 2. Nhấn MŨI TÊN XUỐNG để chọn Tuỳ chỉnh Ruy-băng.
 3. Nhấn phím TAB liên tục cho đến khi chọn được tùy chỉnh ở dưới cùng của hộp thoại, sau đó nhấn ENTER. 

 4. Trong hộp Thể loại, nhấn MŨI TÊN XUỐNG hoặc MŨI TÊN LÊN để chọn thể loại chứa lệnh hay mục khác mà bạn muốn gán phím tắt cho phím đó hoặc loại bỏ phím tắt khỏi phím đó.
 5. Nhấn phím TAB để di chuyển đến hộp Lệ̣nh.
 6. Nhấn MŨI TÊN XUỐNG hoặc MŨI TÊN LÊN để chọn tên của lệnh hay mục khác mà bạn muốn gán phím tắt cho phím đó hoặc loại bỏ phím tắt khỏi phím đó.Bất kỳ lối tắt bàn phím nào hiện được gán cho lệnh hay mục xuất hiện trong hộp phím hiện tại , hoặc bên dưới hộp có nhãn hiện đang được gán cho.
 7. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:Gán một phím tắt

  Bắt đầu lối tắt bàn phím bằng CTRL hoặc phím chức năng.

  1. Nhấn liên tục phím TAB đến khi con trỏ ở trong hộp Nhấn phím lối tắt mới.
  2. Nhấn tổ hợp phím bạn muốn gán. Ví dụ: nhấn CTRL cùng với phím bạn muốn dùng.
  3. Hãy nhìn vào Phím hiện tại (hoặc Hiện được gán cho) để biết tổ hợp phím đã được gán cho lệnh hay mục khác chưa. Nếu tổ hợp đã được gán thì hãy nhập một tổ hợp khác.
  4.  

   QUAN TRỌNG: Gán lại tổ hợp phím có nghĩa là bạn có thể không còn dùng tổ hợp cho mục đích gốc của nó. Ví dụ, nhấn CTRL + B thay đổi văn bản đã chọn để in đậm. Nếu bạn giao lại CTRL + B vào một lệnh mới hoặc mục khác, bạn sẽ không thể làm đậm văn bản bằng cách nhấn CTRL + B, trừ khi bạn khôi phục gán lối tắt bàn phím để thiết đặt ban đầu của họ bằng cách bấm Đặt lại tất cả ở dưới cùng của hộp thoại Tùy chỉnh bàn phím .

  5. Nhấn liên tục phím TAB đến khi hộp Lưu thay đổi trong được chọn.
  6. Nhấn MŨI TÊN XUỐNG hoặc MŨI TÊN LÊN để tô sáng mẫu hoặc tên tài liệu hiện thời mà bạn muốn lưu thay đổi phím tắt trong đó, rồi nhấn ENTER.
  7. Nhấn liên tục phím TAB đến khi Gán được chọn, rồi nhấn ENTER.

   GHI CHÚ: Nếu bạn dùng bàn phím có thể lập trình, tổ hợp phím CTRL+ALT+F8 có thể đã được dành riêng để khởi chạy lập trình bàn phím.

  Loại bỏ một phím tắt

  1. Nhấn liên tục phím TAB đến khi hộp Lưu thay đổi trong được chọn.
  2. Nhấn MŨI TÊN XUỐNG hoặc MŨI TÊN LÊN để tô sáng mẫu hoặc tên tài liệu hiện thời mà bạn muốn lưu thay đổi phím tắt trong đó, rồi nhấn ENTER.
  3. Nhấn liên tục phím SHIFT+TAB đến khi con trỏ ở trong hộp Nhấn phím lối tắt mới.
  4. Nhấn MŨI TÊN XUỐNG hoặc MŨI TÊN LÊN để chọn phím tắt bạn muốn loại bỏ.
  5. Nhấn liên tục phím TAB đến khi Loại bỏ được chọn, rồi nhấn ENTER.

Sử dụng chuột để gán hoặc loại bỏ phím tắt

 1. Bấm Tệp > Tùy chọn > Tùy chỉnh Ribbon.

 2. Ở dưới cùng của ngăn tùy chỉnh ruy-băng và lối tắt bàn phím , bấm tùy chỉnh

 3. Trong hộp Lưu thay đổi trong, bấm mẫu hoặc tên tài liệu hiện thời bạn muốn lưu thay đổi lối tắt bàn phím vào trong đó.
 4. Trong hộp Thể loại, bấm thể loại chứa lệnh hay mục khác mà bạn muốn gán lối tắt bàn phím cho nó, hoặc loại bỏ lối tắt bàn phím khỏi nó.
 5. Trong hộp Lệnh, bấm tên của lệnh hay mục khác mà bạn muốn gán lối tắt bàn phím cho nó, hoặc loại bỏ lối tắt bàn phím khỏi nó.Bất kỳ lối tắt bàn phím nào hiện được gán cho lệnh đó hay mục khác xuất hiện trong hộp phím hiện tại , hoặc bên dưới hộp có nhãn hiện đang được gán cho.
 6. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:Gán một phím tắt

  Bắt đầu lối tắt bàn phím bằng CTRL hoặc phím chức năng.

  1. Trong hộp Nhấn phím lối tắt, nhấn tổ hợp phím bạn muốn gán. Ví dụ: nhấn CTRL cùng với phím bạn muốn dùng.
  2. Hãy nhìn vào Phím hiện tại (hoặc Hiện được gán cho) để biết tổ hợp phím đã được gán cho lệnh hay mục khác chưa. Nếu tổ hợp đã được gán thì hãy nhập một tổ hợp khác.
  3.  

   QUAN TRỌNG: Gán lại tổ hợp phím có nghĩa là bạn có thể không còn dùng tổ hợp cho mục đích gốc của nó. Ví dụ, nhấn CTRL + B thay đổi văn bản đã chọn để in đậm. Nếu bạn giao lại CTRL + B vào một lệnh mới hoặc mục khác, bạn sẽ không thể làm đậm văn bản bằng cách nhấn CTRL + B, trừ khi bạn khôi phục gán lối tắt bàn phím để thiết đặt ban đầu của họ bằng cách bấm Đặt lại tất cả ở dưới cùng của hộp thoại Tùy chỉnh bàn phím .

  4. Bấm Gán.

   GHI CHÚ: Nếu bạn dùng bàn phím có thể lập trình, tổ hợp phím CTRL+ALT+F8 có thể đã được dành riêng để khởi chạy

   1. Loại bỏ một lối tắt bàn phím
    1. Trong hộp Phím Hiện tại, hãy bấm lối tắt bàn phím bạn muốn loại bỏ.
    2. Bấm Loại bỏ.

Bạn có thể thành thạo ngay kỹ năng tin học văn phòng từ giảng viên FPT- Arena chỉ với 280,000Đ:
Thành thạo tin học văn phòng với Word, Excel, Power Point từ A-Z
8