Giữ thư xin việc cùng hồ sơ cá nhân trong Word - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Giữ thư xin việc cùng hồ sơ cá nhân trong Word

Word

Bắt đầu với Word

Văn bản

Trang & Bố trí văn bản

Ảnh trong văn bản

Form, Nhãn và Mẫu

Việc tìm điện tử yêu cầu finesse. Giữ thư xin với hồ sơ cá nhân, trong tài liệu đơn giảm hội mất chữ cái Ấn tượng đó, và sẽ dễ dàng hơn cho mà chủ thuê tiềm tàng để in. Đây là một cách để tối ưu hóa thời gian của bạn, và có lẽ, Ấn tượng người quản lý thuê.

Tạo các phần cho thư xin việc và hồ sơ cá nhân

Để giữ thư xin và hồ sơ cá nhân cùng nhau trong Word 2013 hoặc 2016, bạn có thể tạo trong cùng một tài liệu và dùng phần phân tách với thông tin khác nhau và định dạng, đối với mỗi.

GHI CHÚ: Bạn có thể dùng cùng một kỹ thuật để tạo trang tiêu đề, mục lục và trang khác, nơi bạn muốn có lề, đầu trang và chân trang khác.

Bước 1: Chèn dấu ngắt phần

  1. Trên tab tệp , bấm tùy chọn > Hiển thị, và bên dưới luôn hiển thị các dấu định dạng trên màn hình, hãy chọn hộp dấu phân đoạn .
  2. Trong tài liệu của bạn, bấm vào nơi bạn muốn chèn dấu ngắt phần cho thư xin.
  3. Trên Bố trí trang (Word 2013) hoặc bố trí tab (Word 2016) và bấm vào mũi tên xuống bên cạnh ngắt
  4. Dưới Ngắt Phần, hãy bấm Trang Tiếp.

1 Xin đầu trang

2 Xin chân trang

khung chú thích 3 Đầu trang hồ sơ cá nhân

khung chú thích 4 Dấu ngắt phần

Bước 2: Đặt đầu trang và chân trang khác với phần trước

  1. Bấm trang đầu tiên của bản sơ yếu lý lịch.
  2. Trên chèn, bấm đầu trang, sau đó bấm Sửa đầu trang.
  3. Bấm bất kỳ đâu trong đầu trang, sau đó bên dưới đầu trang & chân trang công cụ trên tab thiết kế , bấm nối kết với phần trước.

    MẸO: Giống như Trước sẽ biến mất khỏi khu vực Đầu trang.

  4. Lặp lại bước 2 và 3 cho chân trang.

Sau khi thiết lập các phần riêng biệt, bạn có thể thay đổi bố cục theo từng trang và đặt lề khác nhau, số trang và định dạng trang khác nhau cho thư xin việc và hồ sơ cá nhân. Bạn thậm chí còn có thể áp dụng thiết đặt trang khác nhau trên cùng một trang nếu chia trang thành các phần. Khi bạn đặt lề và thiết đặt định dạng trang khác, hãy bảo đảm bạn chọn tùy chọn phù hợp (Phần nàyĐiểm này trở đi hoặc Toàn bộ tài liệu) trong hộp Áp dụng cho trong hộp thoại Thiết lập Trang (có sẵn khi bấm trình khởi chạy hộp thoại trong góc dưới bên phải của nhóm Thiết lập Trạng trên tab Bố trí Trang).

1 Xin đầu trang

2 Xin chân trang

khung chú thích 3 Đầu trang hồ sơ cá nhân

khung chú thích 4 Chân trang hồ sơ cá nhân

Trong minh họa này, thư xin việc dùng định dạng chuẩn cho liên hệ và thông tin khác (ví dụ như tên, địa chỉ, địa chỉ email và số điện thoại của bạn) trong đầu trang và chân trang. Đầu trang và chân trang trên trang đầu tiên của hồ sơ cá nhân để trống. Trang thứ hai của hồ sơ cá nhân bao gồm tên người xin việc và vị trí họ tìm kiếm trong đầu trang, cũng như số trang trong chân trang. Trang 2 của hồ sơ cá nhân thực ra là trang thứ ba trong tài liệu.

Về tác giả     Karen Hofferber là người viết sơ yếu lý lịch tìm chuyên nghiệp cấp chứng chỉ và người viết sơ yếu lý lịch là tại ResumePower.com. Thay đổi nghề nghiệp? Hãy xem Sơ yếu lý lịch thay đổi nghề nghiệp TheKim Isaacs và Karen Hofferber để được trợ giúp. Bạn có thể liên hệ với Karen tại ResumePower.com.

GHI CHÚ: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.