Sử dụng các mẫu sơ yếu lý lịch trong Word Web App - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Sử dụng các mẫu sơ yếu lý lịch trong Word Web App

Word

Bắt đầu với Word

Văn bản

Trang & Bố trí văn bản

Ảnh trong văn bản

Form, Nhãn và Mẫu

 Để thực hiện một hồ sơ cá nhân như thế này khi bạn đang trực tuyến được nhanh chóng và dễ dàng thì trước hết chúng ta hay tìm hiểu về các bước sau.

GHI CHÚ: Mẫu này đi kèm với sơ yếu lý lịch, để bạn có tất cả mọi thứ trong một tài liệu.

Mẫu Sơ yếu lý lịch

Chọn một trong các mẫu sơ yếu lý lịch của chúng tôi và mở nó trong Word Online để dễ nhận ra đó là sơ yếu lý lịch của bạn.

MẸO: Nếu bạn đã có trong Word Online, nhận để các mẫu sơ yếu lý lịch và xin bằng cách đi tới tệp > mới, rồi bên dưới hình ảnh mẫu, bấm thêm trên Office.com.

bạn sẽ xuất hiện trên các mẫu cho Word. Trong danh sách thể loại, bấm sơ yếu lý lịch và thư xin việc.

Khi bạn làm việc trên hồ sơ cá nhân, bạn sẽ có thể muốn đổi tên nó.

Mẫu sử dụng bảng mọi thông tin thẳng hàng. Nếu bạn cần để thêm dòng cho công việc kinh nghiệm hoặc giáo dục, thêm hàng vào bảng bằng cách đi đến bố trí dưới Công cụ bảng và bấm Chèn ở dưới (hoặc chèn ở trên).

Để hiểu Mẹo ghi hồ sơ cá nhân của bạn, hãy kiểm tra sáu bước để lập một hồ sơ cá nhân tuyệt vời. Chúng ta cùng tìm hiểu nhé.

Chia sẻ hồ sơ cá nhân

Khi bạn hoàn tất, in hoặc chia sẻ nó trực tuyến. Bạn có thể làm điều này với hồ sơ cá nhân vẫn mở trong Word Online. Không cần phải lưu nó lần đầu tiên (mà đã hoàn tất cho bạn).

In thư

Để in, nhấn Ctrl + P và chờ cho hộp thoại in.

GHI CHÚ: Nếu bạn không nhìn thấy một hộp thoại in, bấm vào nối kết để mở một phiên bản tệp PDF của hồ sơ cá nhân của bạn. Từ đây, sử dụng lệnh in của chương trình PDF.

Chia sẻ

Để chia sẻ nó trực tuyến, hãy gửi một nối kết:

  1. Gần phía trên cùng của màn hình, hãy bấm Chia sẻ.
  2. Dưới Chia sẻ, bấm Lấy nối kết.
  3. Bên dưới Chọn một tùy chọn, hãy bấm Chỉ xem.
  4. Bấm Tạo Nối kết.
  5. Bấm vào địa chỉ web để chọn địa chỉ, rồi sao chép và dán nó vào email, thư hoặc bài đăng.

MẸO: Nếu bạn có một blog hoặc trang web, bạn có thể nhúng một dạng xem sơ yếu lý lịch của bạn ở đó.