Tạo biểu mẫu có thể điền vào - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Tạo biểu mẫu có thể điền vào

Word

Bắt đầu với Word

Văn bản

Trang & Bố trí văn bản

Ảnh trong văn bản

Form, Nhãn và Mẫu

Để tạo biểu mẫu trong Word mà người khác có thể điền vào, hãy bắt đầu bằng một mẫu và thêm điều khiển nội dung. Điều khiển nội dung bao gồm những thứ như hộp kiểm, hộp văn bản, bộ chọn ngày và danh sách thả xuống. Nếu bạn quen thuộc với cơ sở dữ liệu, các điều khiển nội dung này thậm chí có thể được nối kết với dữ liệu.

Việc tạo biểu mẫu có thể điền vào bắt đầu bằng sáu bước cơ bản. Hãy tìm hiểu từng bước dưới đây.

Bước 1: Hiện tab Nhà phát triển

 1. Bấm tab Tệp.
 2. Bấm Tùy chọn.
 3. Bấm Tùy chỉnh Ribbon.
 4. Ở phần Tùy chỉnh Ribbon, trong danh sách dưới Tab Chính, hãy chọn hộp kiểm Nhà phát triển, rồi bấm OK.

Bước 2: Mở mẫu hoặc tài liệu để tạo biểu mẫu dựa vào đó

Để tiết kiệm thời gian, bạn hãy bắt đầu bằng mẫu biểu mẫu. Để làm từ đầu, bạn hãy bắt đầu bằng mẫu trống.

Bắt đầu bằng mẫu biểu mẫu

 1. Bấm tab Tệp.
 2. Bấm Mới.
 3. Trong hộp Tìm kiếm mẫu trực tuyến, hãy gõ kiểu bạn muốn tạo và nhấn ENTER.
 4. Hãy bấm vào mẫu biểu mẫu bạn muốn dùng rồi bấm Tạo.

Bắt đầu bằng mẫu trống

 1. Bấm tab Tệp.
 2. Bấm Mới.
 3. Bấm Tài liệu trống.

Bước 3: Thêm nội dung vào biểu mẫu

Trên tab Nhà phát triển, hãy bấm Chế độ Thiết kế, rồi chèn các điều khiển bạn muốn.

GHI CHÚ: Bạn có thể in biểu mẫu đã được tạo bằng cách dùng những điều khiển nội dung, tuy nhiên các hộp xung quanh những điều khiển nội dung sẽ không in ra.

Chèn một điều khiển văn bản vào chỗ người dùng có thể nhập văn bản

Trong điều khiển nội dung văn bản có định dạng, người dùng có thể định dạng văn bản là đậm hoặc nghiêng và họ có thể gõ nhiều đoạn văn. Nếu bạn muốn hạn chế những nội dung mà người dùng thêm vào, hãy chèn điều khiển nội dung văn bản thuần túy.

 1. Hãy bấm vào vị trí bạn muốn chèn điều khiển.
 2. Trên tab Nhà phát triển, hãy bấm Quản lý Nội dung Văn bản có Định dạngẢnh ribbon hoặc Quản lý Nội dung Văn bản ThuầnẢnh ribbon .

Để đặt các thuộc tính cụ thể cho điều khiển, hãy xem Bước 4: Đặt hoặc thay đổi thuộc tính cho điều khiển nội dung.

Chèn điều khiển hình ảnh

Điều khiển hình ảnh thường được dùng cho các mẫu, nhưng bạn cũng có thể thêm điều khiển hình ảnh vào biểu mẫu.

 1. Hãy bấm vào vị trí bạn muốn chèn điều khiển.
 2. Trên tab Nhà phát triển, hãy bấm Quản lý Nội dung Hình ảnh.

Để đặt các thuộc tính cụ thể cho điều khiển, hãy xem Bước 4: Đặt hoặc thay đổi thuộc tính cho điều khiển nội dung.

Chèn điều khiển khối dựng

Hãy dùng điều khiển khối dựng khi bạn muốn mọi người chọn một khối văn bản cụ thể. Ví dụ: điều khiển khối dựng hữu ích nếu bạn đang thiết lập mẫu hợp đồng và bạn cần thêm văn bản thảo sẵn khác tùy thuộc vào các yêu cầu cụ thể của hợp đồng. Bạn có thể tạo điều khiển nội dung văn bản có định dạng cho mỗi phiên bản văn bản thảo sẵn, sau đó bạn có thể dùng điều khiển khối dựng làm bộ chứa để quản lý nội dung văn bản có định dạng.

Bạn cũng có thể dùng điều khiển khối dựng trong biểu mẫu.

 1. Hãy bấm vào vị trí bạn muốn chèn điều khiển.
 2. Trên tab Nhà phát triển, trong nhóm Điều khiển, bấm vào một điều khiển nội dung: 

Để đặt các thuộc tính cụ thể cho điều khiển, hãy xem Bước 4: Đặt hoặc thay đổi thuộc tính cho điều khiển nội dung.

Chèn hộp tổ hợp hoặc danh sách thả xuống

Trong hộp tổ hợp, người dùng có thể chọn từ danh sách các lựa chọn do bạn cung cấp hoặc họ có thể gõ thông tin riêng của mình. Trong danh sách thả xuống, người dùng chỉ có thể chọn từ danh sách các lựa chọn.

 1. Trên tab Nhà phát triển, hãy bấm Điều khiển Nội dung Hộp Tổ hợpẢnh nút hoặc Điều khiển Nội dung Danh sách Thả xuốngHình ảnh nút .
 2. Chọn điều khiển nội dung, sau đó trên tab Nhà phát triển, hãy bấm Thuộc tính.
 3. Để tạo danh sách các lựa chọn, hãy bấm Thêm bên dưới Thuộc tính Danh sách Thả xuống.
 4. Nhập một lựa chọn vào hộp Tên Hiển thị, chẳng hạn như CóKhông hoặc Có thể.Hãy lặp lại bước này cho đến khi tất cả các lựa chọn đều có trong danh sách thả xuống.
 5. Điền vào bất kỳ thuộc tính nào khác bạn muốn.

  GHI CHÚ: Nếu bạn chọn hộp kiểm Không thể sửa nội dung, người dùng sẽ không thể bấm vào lựa chọn.

Chèn nút chọn ngày

 1. Hãy bấm vào vị trí bạn muốn chèn điều khiển nút chọn ngày.
 2. Trên tab Nhà phát triển, hãy bấm Điều khiển Nội dung Bộ chọn Ngày.

Để đặt các thuộc tính cụ thể cho điều khiển, hãy xem Bước 4: Đặt hoặc thay đổi thuộc tính cho điều khiển nội dung.

Chèn hộp kiểm

 1. Hãy bấm vào vị trí mà bạn muốn chèn điều khiển hộp kiểm.
 2. Trên tab Nhà phát triển, hãy bấm Điều khiển Nội dung Hộp Kiểm.

Để đặt các thuộc tính cụ thể cho điều khiển, hãy xem Bước 4: Đặt hoặc thay đổi thuộc tính cho điều khiển nội dung.

Bước 4: Đặt hoặc thay đổi thuộc tính cho điều khiển nội dung

Mỗi điều khiển nội dung có các thuộc tính mà bạn có thể đặt hoặc thay đổi. Ví dụ: quản lý bộ chọn ngày cung cấp các tùy chọn cho định dạng bạn muốn dùng để hiển thị ngày.

 1. Hãy bấm vào điều khiển nội dung bạn muốn thay đổi.
 2. Trên tab Nhà phát triển, hãy bấm Thuộc tính và thay đổi các thuộc tính bạn muốn.

Bước 5: Thêm văn bản hướng dẫn vào biểu mẫu

Văn bản hướng dẫn có thể nâng cao tính khả dụng của biểu mẫu do bạn tạo và phân phát. Bạn có thể thay đổi văn bản hướng dẫn mặc định trong điều khiển nội dung.

Để tùy chỉnh văn bản hướng dẫn mặc định cho những người dùng biểu mẫu, bạn hãy làm như sau:

 1. Trên tab Nhà phát triển, hãy bấm Chế độ Thiết kế.
 2. Hãy bấm vào điều khiển nội dung nơi bạn muốn thay đổi văn bản hướng dẫn chỗ dành sẵn.
 3. Sửa văn bản chỗ dành sẵn và định dạng văn bản đó theo bất kỳ cách nào bạn muốn.
 4. Trên tab Nhà phát triển, hãy bấm Chế độ Thiết kế để tắt tính năng thiết kế và lưu văn bản hướng dẫn.

GHI CHÚ: Bạn đừng chọn hộp kiểm Không thể sửa nội dung nếu bạn muốn người dùng biểu mẫu thay thế văn bản hướng dẫn bằng văn bản của chính họ.

Bước 6: Thêm bảo vệ vào biểu mẫu

Nếu bạn muốn giới hạn mức độ người khác có thể sửa hoặc định dạng biểu mẫu, hãy dùng lệnh Hạn chế Chỉnh sửa:

 1. Hãy mở biểu mẫu bạn muốn khóa hoặc bảo vệ.
 2. Bấm Trang đầu > Chọn > Chọn Tất cả hoặc nhấn CTRL+A.
 3. Bấm Nhà phát triển > Hạn chế Sửa.

MẸO: Nếu muốn, bạn có thể kiểm tra biểu mẫu trước khi phân phát. Hãy mở biểu mẫu, điền vào biểu mẫu như người dùng sẽ điền, rồi lưu bản sao ở vị trí bạn muốn.

Bạn có thể thành thạo ngay kỹ năng tin học văn phòng từ giảng viên FPT- Arena chỉ với 280,000Đ:
Thành thạo tin học văn phòng với Word, Excel, Power Point từ A-Z