Bắt đầu đánh số trang ở phần sau trong tài liệu - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Bắt đầu đánh số trang ở phần sau trong tài liệu

Word

Bắt đầu với Word

Văn bản

Trang & Bố trí văn bản

Ảnh trong văn bản

Form, Nhãn và Mẫu

Đôi khi bạn có thể không muốn số trang hiển thị ở đầu trang hoặc chân trang trông giống như số trang thực tế của tài liệu. Dưới đây là ba ví dụ cho kịch bản này:

Loại bỏ số trang ở trang đầu tiên

Trong các phiên bản Word trên máy tính

  1. Trên tab Chèn, bấm vào Đầu trang > Chỉnh sửa Đầu trang (hoặc Chân trang > Chỉnh sửa Chân trang).
  2. Tr