Chèn dấu ngắt phần - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Chèn dấu ngắt phần

Word

Bắt đầu với Word

Văn bản

Trang & Bố trí văn bản

Ảnh trong văn bản

Form, Nhãn và Mẫu

Sử dụng dấu ngắt phần để chia và định dạng tài liệu của tất cả kích cỡ. Bạn có thể ngắt xuống phần, ví dụ, vào phần hoặc các chương, và thêm định dạng chẳng hạn như cột, đầu trang và chân trang, viền trang vào mỗi trang. bài viết sau sẽ giúp các bạn hiểu hơn về cách Chèn dấu ngắt phần

Bài viết này áp dụng Cho: Word 2016 Word 2013 Word 2010 Word 2007 Word Starter 2010.

Sử dụng dấu ngắt phần để bố trí hoặc định dạng tài liệu của tôi

Để bắt đầu với, bạn có thể kiểm soát cách tài liệu của bạn trông. Một trang duy nhất có thể có một số phần khác nhau, và mỗi phần, ví dụ, có thể có đầu trang và chân trang, hướng, định dạng, và dãn cách của chính nó.

Bạn có thể sử dụng các phần để tạo (hoặc làm rào chắn) những thay đổi định dạng khác ở cùng một trang hoặc ở các trang khác nhau trong tài liệu của bạn, bao gồm:

     Thêm dấu ngắt phần

 • Trên tab bố trí , trong nhóm Thiết lập trang , chọn ngắt, sau đó chọn kiểu dấu ngắt phần bạn muốn. 

GHI CHÚ: Nếu bạn cần phải thêm một trang mới vào tài liệu của bạn, hãy chọn một trong các thao tác sau:

       Tìm hiểu về các loại dấu ngắt phần

Khi bạn quyết định sử dụng các phần, sự lựa chọn của bạn dường như không bao giờ có điểm kết thúc về định dạng của tài liệu theo ý bạn muốn. Một trong những cách tốt nhất và dễ nhất là chỉ cần thử nghiệm và khám phá với dấu ngắt phần và xem hiệu quả của chúng và định dạng của tài liệu theo ý bạn muốn.

 • Dấu ngắt phần Trang tiếp theo bắt đầu phần mới ở trang sau.Chọn Bố trí trang > ngắt > trang tiếp theo.

   

 • Dấu ngắt phần liên tục bắt đầu phần mới trên cùng một trang. Một trong những nguyên nhân phổ biến nhất cho việc dùng kiểu dấu ngắt phần này là nếu bạn đang sử dụng cột. Bằng cách dùng này loại dấu ngắt phần bạn có thể thay đổi số lượng các cột mà không bắt đầu một trang mới.Chọn Bố trí trang > ngắt > liên tục.

   

 • Một dấu ngắt phần Trang chẵn cho phép bạn bắt đầu phần mới ở trang chắn tiếp theo.Chọn Bố trí trang > ngắt > trang chẵn.

   

 • Một dấu ngắt phần Trang lẻ cho phép bạn bắt đầu phần mới ở trang đánh số lẻ tiếp theo.Chọn Bố trí trang > ngắt > trang lẻ.

   

          

GHI CHÚ: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Bạn có thể thành thạo ngay kỹ năng tin học văn phòng từ giảng viên FPT- Arena chỉ với 280,000Đ:
Thành thạo tin học văn phòng với Word, Excel, Power Point từ A-Z