Chèn hoặc vẽ bảng - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Chèn hoặc vẽ bảng

Word

Bắt đầu với Word

Văn bản

Trang & Bố trí văn bản

Ảnh trong văn bản

Form, Nhãn và Mẫu

Bạn có thể tìm hiểu bài viết sau đây để biết cách Chèn hoặc vẽ bảng trong Word. Áp dụng cho: Word 2016 Word 2013 Word 2010 Word 2007 Word Online.

Để chèn nhanh bảng cơ bản, hãy bấm vào Chèn > Bảng và di chuyển con trỏ qua lưới cho đến khi bạn tô sáng số cột và hàng bạn muốn.

Khi bấm chuột bảng sẽ xuất hiện trong tài liệu. Nếu cần điều chỉnh, bạn có thể thêm hàng và cột bảngxóa bỏ hàng và cột bảng hoặc phối các ô bảng thành một ô.

Khi bấm vào bảng, Công cụ Bảng xuất hiện.

Dùng Công cụ Bảng để chọn các màu khác nhau, kiểu bảng, thêm đường viền cho bảng hoặc loại bỏ đường viền khỏi bảng. Bạn thậm chí có thể chèn công thức để cung cấp tổng số cho cột hoặc hàng số trong bảng.

Nếu bạn đã có văn bản trong tài liệu mà khi ở dạng bảng trông sẽ đẹp hơn, Word có thể chuyển đổi văn bản thành bảng.

Chèn bảng lớn hơn hoặc bảng có độ rộng tùy chỉnh

GHI CHÚ: Chỉ áp dụng cho các phiên bản Word trên máy tính. Không áp dụng cho Word Online.

Đối với bảng lớn hơn và để kiểm soát các cột tốt hơn, hãy dùng lệnh Chèn Bảng.

Cách này cho phép bạn tạo một bảng có nhiều hơn mười cột và tám hàng, cũng như đặt hành vi độ rộng cột.

 1. Bấm Chèn > Bảng > Chèn Bảng.
 2. Đặt số cột và hàng
 3. Trong phần hành vi Tự động Khớp, bạn sẽ có ba tùy chọn để đặt độ rộng của cột:
  • Độ rộng cột cố định: Bạn có thể cho phép Word tự động đặt độ rộng cột với Tự động, hoặc bạn có thể đặt một độ rộng cụ thể cho tất cả các cột.
  • Tự động khớp vừa nội dung: Tùy chọn này sẽ tạo ra các cột rất hẹp sẽ mở rộng khi bạn thêm nội dung vào.
  • Tự động khớp vừa cửa sổ: Tùy chọn này sẽ tự động thay đổi độ rộng của toàn bảng cho phù hợp với kích cỡ của tài liệu.
 4. Nếu bạn muốn mỗi bảng mà bạn sẽ tạo trông giống với bảng mà bạn đang tạo, hãy chọn Nhớ kích thước cho bảng mới.

Thiết kế bảng của riêng bạn bằng cách vẽ

GHI CHÚ: Chỉ áp dụng cho các phiên bản Word trên máy tính. Không áp dụng cho Word Online.

Nếu bạn muốn kiểm soát tốt hơn hình dạng các cột và hàng của bảng hoặc điều gì đó không phải là lưới cơ bản, công cụ Vẽ Bảng sẽ giúp bạn vẽ chính xác bảng theo ý muốn.

Bạn thậm chí có thể vẽ các đường gạch chéo và ô trong ô.

 1. Bấm Chèn > Bảng > Vẽ Bảng. Con trỏ đổi thành hình bút chì.
 2. Vẽ hình chữ nhật để tạo đường viền cho bảng. Sau đó vẽ các đường kẻ cho các cột và hàng bên trong hình chữ nhật.
 3. Để xóa một dòng:
  • Trong Word 2013 và Word 2016: Bấm vào tab Bố trí Công cụ Bảng.
  • Trong Word 2007 và Word 2010: Bấm vào tab Thiết kế Công cụ Bảng.

  Bấm vào Tẩy, rồi bấm vào dòng bạn muốn tẩy.

   

 4. Nếu bạn muốn phân phối đều tất cả các hàng và cột, trên tab Bố trí Công cụ Bảng, trong nhóm Kích cỡ Ô, bấm Phân phối Hàng hoặc Phân phối Cột.
Bạn có thể thành thạo ngay kỹ năng tin học văn phòng từ giảng viên FPT- Arena chỉ với 280,000Đ:
Thành thạo tin học văn phòng với Word, Excel, Power Point từ A-Z