Chèn hoặc xóa bỏ chú thích - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Chèn hoặc xóa bỏ chú thích

Word

Bắt đầu với Word

Văn bản

Trang & Bố trí văn bản

Ảnh trong văn bản

Form, Nhãn và Mẫu

Bạn có thể chèn một chú thích bên trong một bóng chú thích hoặc hộp xuất hiện trong lề tài liệu. Bạn cũng có thể hiện hoặc ẩn chú thích từ dạng xem.

Bài viết này có 6 nội dung chính các bạn nẵm rõ. Mỗi nội dung chúng tôi sẽ giới thiệu cụ thể để các bạn hiểu rõ hơn về cách Chèn hoặc xóa bỏ chú thích trong Word. Áp dụng Cho: Word 2016 Word 2013 Word 2010 Word 2007.

Chèn chú thích

 1. Chọn văn bản hoặc mục mà bạn muốn chú thích trên, hoặc bấm vào phần cuối của văn bản.
 2. Trên tab xem lại , trong nhóm chú thích , hãy chọn Chú thích mới.
 3.  

  MẸO: Nếu bạn muốn xem chú thích (hiện) trong khi bạn gõ, hãy làm như sau:

  • Trong Word 2016, trong nhóm chú thích , hãy chọn Hiển thị nội dung. Chọn một lần nữa để ẩn chú thích.
  • Trong Word 2013 hoặc Word 2010, trên tab xem lại , trong nhóm theo dõi công, trong danh sách Hiển thị đánh dấu , chọn chú thích và đảm bảo rằng dấu kiểm (✔) trong một hộp xuất hiện bên cạnh tùy chọn. Chọn chú thích lần nữa để xóa dấu kiểm và ẩn chú thích.
 4. Chọn một trong các mục sau: 

  Cho Word 2016

  • Nhập chú thích của bạn vào hộp.

  Cho Word 2013 hoặc Word 2010

  • Nhập chú thích của bạn trong bóng chú hoặc chọn Ngăn xem lại và nhập chú thích của bạn.

   Cho Word 2016

   Trả lời chú thích

   1. Chọn chú thích bạn muốn trả lời. 

   2. Thực hiện một trong những thao tác sau:
    • Chọn trả lời bóng chú thích và nhập câu trả lời.

     hoặc

    • Bấm chuột phải và chọn trả lời chú thích.

   Cho Word 2013 và Word 2010

   1. Bấm vào bóng chú thích mà bạn muốn trả lời.
   2. Trong nhóm chú thích , hãy chọn Chú thích mớivà nhập câu trả lời trong bóng chú thích mới.

   Thay đồi chú thích

   • Bấm vào bên trong ô bóng chú thích hoặc cho chú thích mà bạn muốn sửa, và sau đó thực hiện các thay đổi bạn muốn.

    MẸO:

    • Bạn có thể thấy hữu ích để bảo đảm bảo rằng bạn có thể xem các nhận xét của bạn trước khi bạn thay đổi bất kỳ.
    • Cho Word 2016
    • Cho Word 2013 và Word 2010
    • Trong nhóm chú thích , hãy chọn Hiển thị nội dung. Chọn một lần nữa để ẩn chú thích.
    • Trong nhóm theo dõi , trong danh sách Hiển thị đánh dấu , chọn chú thích và đảm bảo rằng dấu kiểm (✔) trong một hộp xuất hiện bên cạnh tùy chọn. Chọn chú thích lần nữa để xóa dấu kiểm và ẩn chú thích.

   Cho Word 2013 và Word 2010

   Nếu bạn không thể xem toàn bộ chú thích bạn muốn sửa, hãy thử sử dụng Ngăn xem lại.

   • Trong nhóm theo dõi , hãy bấm Ngăn xem lại.

    GHI CHÚ: Để thực hiện lại ngăn chạy ở phần dưới cùng thay vì bên của màn hình của bạn, trong Ngăn xem lại danh sách chọn Xem lại ngăn ngang.

    Xóa một hoặc nhiều chú thích

    Xóa một chú thích

    • Bấm chuột phải vào chú thích, sau đó chọn Xóa bỏ chú thích.

    Xóa bỏ tất cả chú thích

    1. Bấm vào chú thích trong tài liệu.
    2. Trong danh sách xóa , hãy chọn Xóa tất cả chú thích trong tài liệu.xóa bỏ chú thích từ một người xem lại cụ thể

    

   1. Trên tab xem lại , trong nhóm theo dõi , chọn Hiển thị đánh dấu

   2. Chọn một trong các mục sau:Cho Word 2016
    • Trong danh sách Hiển thị đánh dấu , chọn Những người cụ thể, sau đó chọn tên (đầu tên đệm) của người xem lại chú thích mà bạn muốn xóa.

    Cho Word 2013 và Word 2010

    • Trong danh sách Hiển thị đánh dấu , chọn người xem lại, sau đó chọn tên (đầu tên đệm) của người xem lại chú thích mà bạn muốn xóa.

    GHI CHÚ: Dấu kiểm (✔) trong hộp xuất hiện bên cạnh tên người xem lại đã chọn (chữ viết tắt) bị xóa và tất cả chú thích từ người xem lại sẽ bị loại bỏ.

    Xóa bỏ chú thích từ một người xem lại cụ thể

    1. Trên tab xem lại , trong nhóm theo dõi , chọn Hiển thị đánh dấu.

     Ảnh Ribbon Word

    2. Chọn một trong các mục sau:

     Cho Word 2016

     • Trong danh sách Hiển thị đánh dấu , chọn Những người cụ thể, sau đó chọn tên (đầu tên đệm) của người xem lại chú thích mà bạn muốn xóa.

     Cho Word 2013 và Word 2010

     • Trong danh sách Hiển thị đánh dấu , chọn người xem lại, sau đó chọn tên (đầu tên đệm) của người xem lại chú thích mà bạn muốn xóa.

     GHI CHÚ: Dấu kiểm (✔) trong hộp xuất hiện bên cạnh tên người xem lại đã chọn (chữ viết tắt) bị xóa và tất cả chú thích từ người xem lại sẽ bị loại bỏ.

    Thêm hoặc thay đổi tên ( đầu tên đệm ) được dùng trong chú thích

    Khi bạn thực hiện thay đổi tên hoặc chữ viết tắt mà bạn muốn dùng cho các chú thích của riêng bạn, chỉ chú thích mà bạn thực hiện sau khi thay đổi sẽ bị ảnh hưởng. Chú thích đã có trong tài liệu trước khi bạn thay đổi tên hoặc chữ viết tắt chưa được Cập Nhật. Ngoài ra, tên và tên tắt mà bạn gõ được dùng với tất cả các chương trình Microsoft Office , vì vậy bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện cho các thiết đặt này ảnh hưởng đến các chương trình Office .

    Cho Word 2016

    1. Trên tab xem lại , trong nhóm theo dõi , chọn công cụ khởi động Theo dõi thay đổi .
    2. Trong hộp thoại Tùy chọn theo dõi thay đổi , hãy chọn Tên người dùng thay đổi.
    3. Trong hộp thoại Tùy chọn Word , dưới cá nhân hóa bản sao của Microsoft Office, thay đổi tên người dùngtên tắt, hoặc cả hai, sau đó chọn OK.

     GHI CHÚ: Nếu bạn muốn đảm bảo rằng tên viết tắt mà bạn chọn luôn được sử dụng, hãy chọn hộp kiểm luôn dùng các giá trị bất kể đăng nhập vào Office .

    4. Chọn OK để hoàn tất thay đổi.

    Cho Word 2013 và Word 2010

    1. Trên tab xem lại , trong nhóm theo dõi , chọn Theo dõi thay đổi

    2. Trong danh sách thả xuống Theo dõi thay đổi , hãy chọn Tên người dùng thay đổi.
    3. Trong hộp thoại Tùy chọn Word , dưới cá nhân hóa bản sao của Microsoft Office, thay đổi tên người dùngtên tắt, hoặc cả hai, sau đó chọn OK.
    Bạn có thể thành thạo ngay kỹ năng tin học văn phòng từ giảng viên FPT- Arena chỉ với 280,000Đ:
    Thành thạo tin học văn phòng với Word, Excel, Power Point từ A-Z
    8