Chèn ngắt trang - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Chèn ngắt trang

Word

Bắt đầu với Word

Văn bản

Trang & Bố trí văn bản

Ảnh trong văn bản

Form, Nhãn và Mẫu

Word sẽ tự động chèn dấu ngắt trang ở cuối mỗi trang khi bạn tạo tài liệu. Theo cách thủ công, bạn có thể thêm dấu ngắt trang đến nơi khác trong tài liệu của bạn. (Bạn luôn có thể xóa bỏ dấu ngắt trang mà bạn đã thêm vào nhưng bạn không thể loại bỏ một Word tự động thêm ở cuối mỗi trang.) Ngoài ra, bạn có thể thiết lập quy tắc cho Word để các dấu ngắt trang tự động được đặt ở nơi bạn muốn. Đây là đặc biệt hữu ích nếu bạn đang làm việc trong tài liệu dài.

Bài viết này áp dụng Cho: Word 2016 Visio 2013 Word 2010 Word 2007 Word Online Word Starter 2010.

Bạn cũng có thể sử dụng dấu ngắt phần để kiểm soát định dạng của tài liệu của bạn.

 1. Bấm vào nơi bạn muốn bắt đầu một trang mới.
 2. Bấm vào Chèn > Ngắt Trang.

Để xem bạn đã thêm dấu ngắt trang ở đâu, hãy bấm Nhà và trong nhóm Đoạn văn, hãy bấm Hiện/Ẩn.

Dấu ngắt trang giống như thế này:

Điều chỉnh dấu ngắt trang tự động

Để ngăn dấu ngắt trang tự động xuất hiện tại vị trí không phù hợp, chẳng hạn như giữa các dòng văn bản mà bạn muốn giữ ở gần nhau, bạn có thể điều chỉnh thiết đặt ngắt trang cho các đoạn văn đã chọn.

 1. Chọn các đoạn văn mà bạn muốn áp dụng các thiết đặt.
 2. Bấm Bố trí, sau đó bấm vào mũi tên trong nhóm Đoạn văn.
 3. Trong hộp thoại Đoạn văn, hãy bấm Ngắt Dòng và Ngắt Trang.Chọn một hoặc nhiều tùy chọn sau đây:
  • Kiểm soát Dòng thiếu/Dòng mồ côi đặt ít nhất hai dòng của đoạn văn vào đầu hoặc cuối trang.
  • Giữ gần đoạn tiếp theo ngăn dấu ngắt giữa các đoạn văn mà bạn muốn giữ gần nhau.
  • Giữ các dòng gần nhau ngăn dấu ngắt trang ở giữa đoạn văn.
  • Ngắt trang trước thêm dấu ngắt trang trước một đoạn văn cụ thể.

Bạn có thể thành thạo ngay kỹ năng tin học văn phòng từ giảng viên FPT- Arena chỉ với 280,000Đ:
Thành thạo tin học văn phòng với Word, Excel, Power Point từ A-Z