Chia sẻ tài liệu của bạn trong Word 2016 cho Windows - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Chia sẻ tài liệu của bạn trong Word 2016 cho Windows

Word

Bắt đầu với Word

Văn bản

Trang & Bố trí văn bản

Ảnh trong văn bản

Form, Nhãn và Mẫu

Trong Word 2016 cho Windows, chương trình này dễ dàng hơn bao giờ để chia sẻ tài liệu của bạn. Khi bạn chia sẻ tệp của bạn bằng cách dùng OneDrive hoặc SharePoint Online cho Office 365, bạn có thể mời mọi người vào tài liệu trực tiếp từ bên trong Word, hoặc gửi một tệp PDF hoặc Word dưới dạng phần đính kèm email.

Bài viết này áp dụng cho: Word 2016.

Chia sẻ tài liệu của bạn thông qua OneDrive hoặc SharePoint

Chia sẻ tài liệu khi bạn đã sẵn sàng.

 1. Mở tài liệu Word , và chọn tab chia sẻ ở phía bên phải của thanh menu. 

 2. Nếu bạn chưa lưu tài liệu của bạn để OneDrive hoặc SharePoint Online cho Office 365, bạn sẽ được nhắc bây giờ hãy làm như vậy.

  Chọn lưu vào điện toán đám mây, nhập tên tệp và chọn một vị trí để lưu tài liệu của bạn.

 3. Sau khi tài liệu của bạn được lưu vào một vị trí được chia sẻ, bạn có thể mời người khác để làm việc trên đó. Trong hộp mời mọi người , hãy nhập địa chỉ email của người mà bạn muốn chia sẻ với. Nếu bạn đã có thông tin liên hệ của người đó được lưu trữ, bạn có thể chỉ cần nhập tên của họ.Để chia sẻ với nhiều người, hãy dùng dấu chấm phẩy để phân tách tên hoặc địa chỉ email.

   

Chia sẻ một bản sao hoặc PDF tài liệu của bạn bằng email

Bạn có thể gửi tài liệu của bạn dưới dạng phần đính kèm — thành bản sao hoặc dưới dạng PDF — một thông điệp email.

 1. Mở tài liệu Word , và chọn tab chia sẻ ở phía bên phải của thanh menu. 

 2. Trong ngăn chia sẻ , hãy chọn gửi dưới dạng phần đính kèm

 3. Chọn gửi một bản sao hoặc gửi PDF.

   

  GHI CHÚ: Một thông điệp email mới sẽ mở ra trong máy khách email mặc định của bạn, với một bản sao hoặc PDF tài liệu của bạn đã đính kèm.

 4. Trong hộp đến , thêm địa chỉ email của người nhận, bao gồm thư, sau đó chọn gửi.

Để tìm hiểu cách làm việc cùng nhau trực tuyến trong một tài liệu và xem thay đổi của mọi người khi chúng xảy ra, hãy xem cộng tác trên tài liệu Word với tính năng đồng tác giả.

GHI CHÚ: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Bạn có thể thành thạo ngay kỹ năng tin học văn phòng từ giảng viên FPT- Arena chỉ với 280,000Đ:
Thành thạo tin học văn phòng với Word, Excel, Power Point từ A-Z
8