Chuyển đổi văn bản thành bảng hoặc bảng thành văn bản - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Chuyển đổi văn bản thành bảng hoặc bảng thành văn bản

Word

Bắt đầu với Word

Văn bản

Trang & Bố trí văn bản

Ảnh trong văn bản

Form, Nhãn và Mẫu

Để chuyển đổi văn bản thành bảng hoặc bảng thành văn bản, hãy bắt đầu bằng cách bấm vào dấu phân đoạn Hiện/Ẩn trên tab Nhà để bạn có thể xem văn bản được phân cách trong tài liệu của bạn như thế nào.

Bài viết này áp dụng cho: Word 2016 Outlook 2016 Word 2013 Outlook 2013 Word 2010.

 

Chuyển đổi văn bản sang dạng bảng

 1. Chèn các ký tự phân tách— chẳng hạn như dấu phẩy hoặc tab—để cho biết nơi chia văn bản thành các cột bảng.

  GHI CHÚ: Nếu bạn có dấu phẩy trong văn bản của bạn, hãy dùng tab làm ký tự phân tách.

 2. Sử dụng dấu phân đoạn để cho biết nơi bạn muốn bắt đầu một hàng bảng mới.Trong ví dụ này, các tab và dấu phân đoạn sẽ tạo ra một bảng có 3 cột và 2 hàng: 

 3. Chọn văn bản mà bạn muốn chuyển đổi, sau đó bấm chèn > bảng > Chuyển đổi văn bản thành bảng.
 4. Trong hộp Chuyển đổi Văn bản thành Bảng, chọn các tùy chọn bạn muốn.Bên dưới Kích cỡ bảng, hãy đảm bảo rằng các con số sẽ khớp với các số cột và hàng bạn muốn.

  Bên dưới Tự động Khớp hành vi, chọn cách bạn muốn thể hiện hình thức của bảng. Word tự động chọn độ rộng cho các cột bảng. Nếu bạn muốn một độ rộng cột khác, hãy chọn một trong các tùy chọn sau:

  Để thực hiện điều này Chọn tùy chọn này
  Xác định độ rộng cho tất cả các cột Trong hộp Độ rộng cột cố định, hãy nhập hoặc chọn một giá trị.
  Đổi cỡ các cột để vừa với độ rộng của văn bản trong mỗi cột Tự động Khớp với nội dung
  Tự động đổi cỡ bảng trong trường hợp độ rộng của các khoảng trống hiện có sẽ thay đổi (ví dụ, bố trí web hay hướng theo khổ ngang) Tự động Khớp với cửa sổ

  Bên dưới Văn bản riêng tại, chọn ký tự dấu tách bạn đã dùng trong văn bản.

 5. Bấm OK. Văn bản đã chuyển thành bảng sẽ trông như thế này:

Chuyển đổi bảng thành văn bản

 1. Chọn những hàng hoặc bảng bạn muốn chuyển đổi thành văn bản.
 2. Bên dưới Công cụ Bảng, trên tab Bố trí, bấm Chuyển đổi thành Văn bản.
 3. Trong hộp Chuyển đổi thành Văn bản, bên dưới Tách văn bản bằng, bấm ký tự phân cách mà bạn muốn sử dụng tại vị trí của đường biên cột. Các hàng sẽ được phân tách bởi dấu phân đoạn.
 4. Bấm OK.

GHI CHÚ:Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Bạn có thể thành thạo ngay kỹ năng tin học văn phòng từ giảng viên FPT- Arena chỉ với 280,000Đ:
Thành thạo tin học văn phòng với Word, Excel, Power Point từ A-Z