Dãn cách đơn cho các dòng trong một tài liệu - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Dãn cách đơn cho các dòng trong một tài liệu

Word

Bắt đầu với Word

Văn bản

Trang & Bố trí văn bản

Ảnh trong văn bản

Form, Nhãn và Mẫu

Bạn có thể dãn cách đơn toàn bộ hoặc một phần của tài liệu sau khi tìm hiểu bài viết dưới dây.

Bài viết này áp dụng Cho: Word 2016 Word 2013 Word 2010 Word 2007 Word 2016 for Mac.

Nhanh chóng dãn cách đơn toàn bộ tài liệu của bạn bằng cách dùng nút Dãn cách đoạn trên tab thiết kế .

Dãn cách đơn cho tài liệu của bạn

  1. Chọn thiết kế > dãn cách đoạn.
  2. Chọn không dãn cách đoạn.

Điều này sẽ ghi đè các thiết đặt của tập kiểu mà bạn hiện đang dùng. Nếu bạn quyết định sau này bạn muốn trở về thiết đặt ban đầu, bấm thiết kế > Dãn cách đoạn lại và chọn tùy chọn bên dưới Tập kiểu. Tùy chọn có thể mặc định, như minh họa ở trên, hoặc nó sẽ hiển thị tên của tập kiểu mà bạn hiện đang dùng.

Dãn cách đơn một phần của tài liệu

Để dãn cách đơn chỉ một phần của tài liệu:

  1. Hãy chọn những đoạn văn bản mà bạn muốn đổi.
  2. Trên tab Trang đầu, hãy bấm nút Dãn cách Dòng và Đoạn.
  3. Chọn 1.0
Bạn có thể thành thạo ngay kỹ năng tin học văn phòng từ giảng viên FPT- Arena chỉ với 280,000Đ:
Thành thạo tin học văn phòng với Word, Excel, Power Point từ A-Z