Điều chỉnh thụt lề và dãn cách - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Điều chỉnh thụt lề và dãn cách

Word

Bắt đầu với Word

Văn bản

Trang & Bố trí văn bản

Ảnh trong văn bản

Form, Nhãn và Mẫu

Bạn có thể thay đổi độ thụt vào—khoảng cách của đoạn văn từ lề trái hoặc lề phải—và độ dãn cách trong tài liệu của bạn. Và ở phần lề, bạn có thể tăng hoặc giảm độ thụt vào của một đoạn văn hoặc nhóm đoạn văn.

Bài viết này áp dụng cho: Word 2016 Outlook 2016 Word 2013 Outlook 2013 Word 2010

 Sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn hai nội dung cơ bản trong bài viết đó là: Thay đổi thụt lề và dãn cách cho đoạn văn, Khám phá các tùy chọn hộp thoại cho văn bản. Mời các bạn cùng tìm hiều nhé.

Thay đổi thụt lề và dãn cách cho đoạn văn

Khi bạn muốn thực hiện thay đổi chính xác cho thụt lề và dãn cách hoặc muốn thực hiện nhiều thay đổi cùng một lúc, hãy mở hộp thoại Đoạn văn, rồi bấm vào tab Thụt lề và Dãn cách.

  1. Chọn một đoạn văn hoặc nhóm đoạn văn bạn muốn điều chỉnh.
  2. Bấm vào công cụ khởi động hộp thoại Đoạn văn trên tab Bố trí Trang hoặc tab Bố trí

  1. Nếu cần, hãy chọn tab Thụt lề và Dãn cách.
  2. Chọn thiết đặt của bạn, rồi chọn OK.

MẸO: Việc chọn các Tab trong hộp thoại Đoạn văn sẽ mở ra hộp thoại Tab, tại đó bạn có thể đặt tab một cách chính xác.

Khám phá các tùy chọn hộp thoại cho đoạn văn

Có sẵn các tùy chọn chung, thụt vào và dãn cách trong các tùy chọn hộp thoại Đoạn văn. Ở cuối hộp thoại, bạn có thể thấy một Bản xem trước về cách tùy chọn sẽ được hiển thị trước khi bạn áp dụng chúng.

Tổng quát
Căn chỉnh Chọn Căn trái để căn chỉnh văn bản thẳng lề trái và để lề phải tự do (hoặc sử dụng phím tắt, Ctrl+L).
Chọn Căn giữa để căn giữa văn bản và để lề trái và phải tự do (Ctrl+E).
Chọn Căn phải để căn chỉnh văn bản thẳng lề phải và để lề trái tự do (Ctrl+R).
Chọn Căn đều để căn chỉnh văn bản thẳng lề trái và lề phải, thêm khoảng trống giữa các từ (Ctrl+J).
Mức dàn bài Là mức mà đoạn văn xuất hiện trong dạng xem Dàn bài. Hãy xem Tạo dàn bài của tài liệu trong dạng xem Dàn bài để tìm hiểu thêm.
Chọn Thu gọn theo mặc định nếu bạn muốn tài liệu mở với đầu đề thu gọn mặc định. Xem Thu gọn hoặc bung rộng các phần của một tài liệu để tìm hiểu thêm.
Tụt vào
Trái Thụt lề đoạn văn bên trái theo khoảng bạn chọn.
Phải Thụt lề đoạn văn bên phải theo khoảng bạn chọn.
Đặc biệt Chọn Dòng đầu tiên > Một khoảng bằng để thụt lề dòng đầu tiên của một đoạn văn. Để tạo nhanh thụt lề dòng đầu tiên bằng cách dùng thước, hãy xem Tạo thụt lề dòng đầu tiên.
Chọn Nhô > Một khoảng bằng để tạo nhô lề. Để tạo nhanh nhô lề bằng cách dùng thước, hãy xem Tạo nhô lề.
Thụt lề phản chiếu Khi bạn chọn kiểu này, Trái và Phải trở thành Bên trong và Bên ngoài. Kiểu này dành cho in sách.
Dãn cách
Trước Điều chỉnh giá trị dãn cách trước mỗi đoạn văn.
Sau Điều chỉnh giá trị dãn cách sau mỗi đoạn văn.
Dãn cách dòng Chọn Đơn để dãn cách đơn cho văn bản. Để nhanh chóng dãn cách đơn cho toàn bộ tài liệu của bạn, hãy xem Dòng dãn cách đơn trong tài liệu.
Chọn 1,5 dòng để dãn cách văn bản lên một phẩy năm lần của dãn cách đơn.
Chọn Đôi để cách dòng đôi cho văn bản. Để nhanh chóng cách dòng đôi cho toàn bộ tài liệu, hãy xem mục Cách dòng đôi trong tài liệu.
Chọn Tối thiểu > Tại để đặt mức độ dãn cách tối thiểu cần thiết vừa khít với phông hoặc đồ họa lớn nhất trên dòng.
Chọn Chính xác > Tại để đặt dãn cách dòng cố định, được thể hiện bằng điểm. Ví dụ: nếu văn bản dùng cỡ phông 10 điểm, bạn có thể chỉ định 12 điểm làm dãn cách dòng.
Chọn Nhiều > Tại để đặt dãn cách dòng khi thể hiện nhiều bằng số lớn hơn 1. Ví dụ, thiết đặt dãn cách dòng thành 1,15 sẽ tăng dãn cách lên 15 phần trăm và thiết đặt cách dòng thành 3 sẽ tăng dãn cách lên 300 phần trăm (Dãn cách gấp ba lần).
Không thêm Chọn Không thêm dãn cách giữa các đoạn văn khi bạn không muốn thêm khoảng cách giữa các đoạn văn.

Nếu bạn muốn lưu thiết đặt mình đã chọn làm mặc định, bấm vào Đặt làm Mặc định.

Bạn có thể thành thạo ngay kỹ năng tin học văn phòng từ giảng viên FPT- Arena chỉ với 280,000Đ:
Thành thạo tin học văn phòng với Word, Excel, Power Point từ A-Z