Định dạng hoặc tùy chỉnh mục lục - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Định dạng hoặc tùy chỉnh mục lục

Word

Bắt đầu với Word

Văn bản

Trang & Bố trí văn bản

Ảnh trong văn bản

Form, Nhãn và Mẫu

Khi bạn tạo mục lục trong Word, bạn có thể chỉnh sửa hình thức của nó. Ví dụ, bạn có thể chọn số mức đầu đề cần hiển thị và có hiển thị các đường chấm chấm giữa các mục nhập và số trang hay không. Bạn cũng có thể thay đổi định dạng văn bản và Word sẽ giữ nguyên định dạng đó dù bạn cập nhật mục lục nhiều lần.

Bài viết này áp dụng cho: Word 2016 Word 2013 

Thay đổi bố trí mục lục của bạn

 1. Trên tab Tham chiếu của Dải băng, bấm Mục Lục > Tùy chỉnh Mục Lục.
 2. Hãy thực hiện các thay đổi trong hộp thoại Mục lục. Bạn sẽ thấy chúng trông giống như trong khu vực Xem trước khi In và Xem trước Web.
  • Để thêm đường chỉ dẫn kiểu dấu chấm hoặc đường chấm chấm vào giữa mỗi mục nhập và số trang của mục nhập đó, bấm vào danh sách Đường chỉ dẫn tab,rồi bấm vào đường chấm chấm. Bạn cũng có thể chọn đường chỉ dẫn kiểu dấu gạch nối hoặc loại bỏ đường chỉ dẫn hoàn toàn, đồng thời chỉ có một khoảng trống.
  • Để thay đổi hoàn toàn hình thức mục lục, hãy bấm Định dạng danh sách rồi bấm vào định dạng bạn muốn.
  • Để thay đổi số mức được hiển thị trong mục lục, hãy bấm Hiển thị các mức, rồi bấm vào số mức bạn muốn.

  MẸO: “Mức độ” trong ngữ cảnh này là chỉ các mức độ đầu đề của bạn. Bạn có thể có Đầu đề 1 cho các đầu đề chính của bạn, rồi Đầu đề 2 cho các phần phụ của các đầu đề đó. Bạn thậm chí có thể có nhiều mức độ phụ trong các đầu đề đó ở mục lục nếu bạn chọn.

 3. Bấm OK.

Định dạng văn bản trong mục lục

Để thay đổi giao diện văn bản trong mục lục, hãy thay đổi kiểu cho từng mức trong mục lục.

 1. Trên tab Tham chiếu của Dải băng, bấm Mục Lục > Tùy chỉnh Mục Lục.
 2. Trong hộp thoại Mục Lục, bấm Sửa đổi. Nếu nút Sửa đổi xám mờ, hãy đổi Định dạng thành Từ mẫu.
 3. Trong danh sách Kiểu, hãy bấm vào mức bạn muốn thay đổi rồi bấm Sửa đổi.
 4. Trong hộp thoại Sửa đổi Kiểu, hãy thực hiện các thay đổi định dạng bạn muốn rồi bấm OK.
 5. Lặp lại bước 3 và 4 cho tất cả các mức bạn muốn hiển thị trong mục lục.

Word sẽ nhớ những tùy chỉnh này mỗi lần bạn cập nhật mục lục trong tài liệu này.

Bạn có thể thành thạo ngay kỹ năng tin học văn phòng từ giảng viên FPT- Arena chỉ với 280,000Đ:
Thành thạo tin học văn phòng với Word, Excel, Power Point từ A-Z