Kết hợp tài liệu - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Kết hợp tài liệu

Word

Bắt đầu với Word

Văn bản

Trang & Bố trí văn bản

Ảnh trong văn bản

Form, Nhãn và Mẫu

Sau khi bạn gửi tài liệu đi để những người khác xem lại, bạn có thể nhận lại nhiều bản — với các gợi ý và sửa đổi bạn không muốn bỏ qua. Khi điều đó xảy ra, hãy kết hợp tất cả các chỉnh sửa và ý tưởng đó vào một tài liệu.

Nếu bạn không chia sẻ tài liệu của bạn với người khác, bạn có thể kết hợp tài liệu bằng cách sao chép và dán.

Phối hai tài liệu

 1. Hãy bấm Xem lại > So sánh > Kết hợp.

   

 2. Trong phần Tài liệu gốc, hãy bấm vào mũi tên và bấm vào tài liệu bạn đã gửi cho người khác xem lại.

   

 3. Trong phần Tài liệu được hiệu đính, hãy bấm vào tài liệu bạn muốn phối vào.

   

 4. Trong hộp Dán nhãn các thay đổi được bỏ đánh dấu với, hãy gõ tên hoặc cụm từ để bạn sẽ có thể biết ai đã gợi ý các thay đổi đó.
 5. Bấm Nhiều hơn.
 6. Trong phần Hiện thay đổi trong, hãy bấm Tài liệu mới.
 7. Bấm OK.

Word mở ra tài liệu mới, mà tài liệu này kết hợp cả tài liệu gốc và bản sao bạn đã phối. Mọi sự khác biệt đều hiện trong các thay đổi được theo dõi. Hai tài liệu nguồn bạn đã kết hợp cũng xuất hiện. (Nếu có quá nhiều thông tin trên màn hình, hãy bấm So sánh > Hiện Tài liệu Nguồn > Ẩn Tài liệu Nguồn.)

Phối vào các bản sao bổ sung

Nếu bạn muốn phối vào nhiều bản sao, hãy lưu tài liệu chứa các thay đổi kết hợp của hai bản sao đầu tiên. Sau đó phối các bản sao bổ sung vào tài liệu đó.

 1. Hãy bấm Xem lại > So sánh > Kết hợp.

   

 2. Trong phần Tài liệu gốc, hãy bấm vào mũi tên rồi bấm vào tài liệu chứa các thay đổi đã kết hợp.
 3. Trong phần Tài liệu được hiệu đính, hãy bấm vào bản sao tiếp theo bạn muốn phối.
 4. Trong hộp Dán nhãn các thay đổi được bỏ đánh dấu với, hãy gõ tên hoặc cụm từ để bạn sẽ có thể biết ai đã gợi ý các thay đổi đó.
 5. Bấm Nhiều hơn.
 6. Trong phần Hiện thay đổi trong, hãy bấm Tài liệu gốc.
 7. Bấm OK.

Thêm các tài liệu khác nhau vào tệp

Nếu bạn muốn kết hợp nhiều tài liệu và thực hiện một tệp, bạn có thể sao chép và dán nội dung của tất cả các tài liệu vào một tệp. Hoặc bạn có thể mở tài liệu đầu tiên, hãy bấm chèn > đối tượng > văn bản từ tệp, và sau đó duyệt đến các tài liệu mà bạn muốn thêm, bấm vào chúng, sau đó bấm chèn.

 

Kết hợp tài liệu bằng cách sao chép và dán

Để phối hai tài liệu khác nhau vào một tệp, bạn có thể sao chép nội dung của một tài liệu và dán vào cái còn lại.

 1. Mở cả hai tài liệu.
 2. Trong tài liệu bạn muốn thêm, hãy chọn Trang đầu > Chọn > Chọn Tất cả để chọn toàn bộ tài liệu. Hoặc nhấn Ctrl+A.

   

 3. Chọn Trang đầu > Sao chép. Hoặc nhấn Ctrl+C.

   

 4. Trong tài liệu thứ hai, bạn hãy bấm vào nơi bạn muốn thêm nội dung được sao chép và chọn Trang đầuDán > Phối Định dạng để tạo nội dung mới khớp với nội dung đã có sẵn.