Loại bỏ những thay đổi được theo dõi và chú thích trong Word 2016 cho Windows - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Loại bỏ những thay đổi được theo dõi và chú thích trong Word 2016 cho Windows

Word

Bắt đầu với Word

Văn bản

Trang & Bố trí văn bản

Ảnh trong văn bản

Form, Nhãn và Mẫu

Loại bỏ mọi thay đổi được theo dõi trong tài liệu của bạn là một quy trình hai bước: đầu tiên hãy chấp nhận hoặc từ chối thay đổi, rồi xóa các chú thích. Sau đó, bạn sẽ có một tài liệu sạch sẽ để chia sẻ.

Bài viết này áp dụng cho: Word 2016.

Loại bỏ những thay đổi được theo dõi

Chấp nhận hoặc từ chối những thay đổi được theo dõi để loại bỏ chúng khỏi tài liệu của bạn:

  • Để lần lượt nhìn vào từng hiệu đính, trên tab Xem lại, bấm Tiếp trong nhóm Thay đổi, sau đó Chấp nhậnhoặc Từ chối.

    Word sẽ giữ hoặc loại bỏ thay đổi đó và di chuyển đến thay đổi được theo dõi tiếp theo.

  • Để chấp nhận tất cả thay đổi cùng lúc, hãy bấm vào mũi tên bên dưới Chấp nhận và bấm Chấp nhận Tất cả Thay đổi.
  • Để từ chối tất cả các thay đổi cùng một lúc, hãy bấm vào mũi tên bên dưới Từ chối, rồi bấm Từ chối Tất cả thay đổi.

QUAN TRỌNG: Việc chọn dạng xem Không Vết cập nhật sẽ giúp bạn thấy tài liệu cuối cùng sẽ trông như thế nào, nhưng chức năng này chỉ ẩn tạm thời những thay đổi được theo dõi. Các thay đổi không bị xóa và chúng sẽ xuất hiện lại vào lần tới khi bất kỳ ai mở tài liệu. Để xóa vĩnh viễn những thay đổi được theo dõi, bạn cần chấp nhận hoặc từ chối chúng.

Loại bỏ chú thích

Nếu tài liệu của bạn có chú thích, chúng sẽ không được loại bỏ khi bạn chấp nhận hoặc từ chối các thay đổi được theo dõi. Bạn sẽ cần xóa riêng các chú thích.

  • Bấm vào chú thích, và trên tab Xem lại, bấm Xóa

  • Để loại bỏ tất cả chú thích cùng lúc, hãy bấm vào một chú thích, sau đó trên tab Xem lại, hãy bấm vào mũi tên bên dưới Xóa, rồi bấm Xóa Tất cả Chú thích trong Tài liệu.

GHI CHÚ: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Bạn có thể thành thạo ngay kỹ năng tin học văn phòng từ giảng viên FPT- Arena chỉ với 280,000Đ:
Thành thạo tin học văn phòng với Word, Excel, Power Point từ A-Z
8