So sánh sự khác biệt tài liệu bằng cách dùng tùy chọn blackline pháp lý - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

So sánh sự khác biệt tài liệu bằng cách dùng tùy chọn blackline pháp lý

Word

Bắt đầu với Word

Văn bản

Trang & Bố trí văn bản

Ảnh trong văn bản

Form, Nhãn và Mẫu

Tùy chọn pháp lý blackline so sánh hai tài liệu và hiển thị chỉ những gì đã thay đổi giữa chúng. Các tài liệu được được so sánh không được thay đổi. So sánh pháp lý blackline được hiển thị theo mặc định trong tài liệu mới thứ ba.

Bài viết này áp dụng Cho: Word 2016 Word 2013 Word 2010 Word 2007.

Nếu bạn muốn so sánh thay đổi từ một số người xem lại, không chọn tùy chọn này. Chọn kết hợp các chỉnh sửa từ nhiều tác giả vào một tài liệu đơn để thay thế.

 1. Mở tài liệu mà bạn muốn so sánh.
 2. Trên tab xem lại , trong nhóm so sánh , bấm so sánh

 3. Bấm so sánh hai phiên bản của tài liệu (Pháp lý blackline).
 4. Bên dưới tài liệu gốc, duyệt tìm tài liệu mà bạn muốn dùng làm tài liệu gốc.
 5. Bên dưới tài liệu hiệu đính, duyệt cho tài liệu mà bạn muốn so sánh.
 6. Bấm Thêm, sau đó chọn thiết đặt cho những gì bạn muốn so sánh trong tài liệu. Trong phần hiện thay đổi, chọn liệu bạn muốn hiển thị những thay đổi mức ký tự hoặc word.Nếu bạn không muốn hiển thị các thay đổi trong tài liệu thứ ba, hãy chọn tài liệu mà bạn muốn thay đổi xuất hiện trong.

  QUAN TRỌNG: Bất kỳ tùy chọn nào bạn chọn bên dưới Thêm sẽ có tùy chọn mặc định cho so sánh lần sau khi bạn so sánh tài liệu.

 7. Bấm vào OK.
 8. Nếu một trong hai phiên bản của tài liệu có theo dõi thay đổi, Microsoft Word Hiển thị một hộp thông báo. Bấm  để chấp nhận các thay đổi và so sánh các tài liệu.
 9. Microsoft Office Word Hiển thị một tài liệu mới thứ ba, trong đó các thay đổi được theo dõi trong tài liệu gốc đều được chấp nhận, và thay đổi trong tài liệu đã chỉnh sửa được hiển thị dưới dạng các thay đổi được theo dõi.Các tài liệu nguồn được được so sánh không được thay đổi.
Bạn có thể thành thạo ngay kỹ năng tin học văn phòng từ giảng viên FPT- Arena chỉ với 280,000Đ:
Thành thạo tin học văn phòng với Word, Excel, Power Point từ A-Z
8