Tạo một bảng mục lục trong Word - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Tạo một bảng mục lục trong Word

Word

Bắt đầu với Word

Văn bản

Trang & Bố trí văn bản

Ảnh trong văn bản

Form, Nhãn và Mẫu

Để tạo mục lục dễ cập nhật, hãy áp dụng kiểu đầu đề cho văn bản mà bạn muốn đưa vào mục lục. Sau đó, Word sẽ tự động xây dựng mục lục từ các đầu đề đó.

Bài viết này áp dụng cho: Word 2016 Word 2013 Word 2010 Word 2007.

Áp dụng kiểu đầu đề

Chọn văn bản mà bạn muốn đưa vào mục lục, rồi trên tab Nhà, hãy bấm vào một kiểu đầu đề, chẳng hạn như Đầu đề 1.

Thực hiện điều này cho tất cả các văn bản bạn muốn hiển thị trong bảng mục lục. Ví dụ: nếu bạn đang viết sách với chương, bạn có thể áp dụng kiểu đầu đề 1 cho mỗi tiêu đề chương của bạn. Bạn có thể áp dụng kiểu đầu đề 2 cho từng phần của bạn trong các chương.

Thêm bảng mục lục

Word sử dụng đầu đề trong tài liệu của bạn để xây dựng mục lục tự động mà có thể được cập nhật khi bạn thay đổi văn bản, trình tự hoặc mức của đầu đề.

  1. Bấm vào nơi bạn muốn chèn mục lục – thường là ở gần phần đầu tài liệu.
  2. Bấm Tham chiếu > Mục lục rồi chọn một kiểu Mục lục Tự động từ danh sách.

    GHI CHÚ: Nếu bạn sử dụng kiểu Mục lục Thủ công, thì Word sẽ không dùng đầu đề của bạn để tạo mục lục và sẽ không thể cập nhật mục lục tự động. Thay vào đó, Word sẽ sử dụng văn bản chỗ dành sẵn để tạo mục lục đơn giản, và bạn sẽ cần phải nhập từng mục vào đó theo cách thủ công.

     

Nếu bạn muốn định dạng hoặc tùy chỉnh mục lục, thì bạn có thể làm được điều đó. Chẳng hạn, bạn có thể thay đổi phông chữ, số mức đầu đề và việc có hiển thị đường chấm chấm giữa mục và số trang hay không.

Bạn có thể thành thạo ngay kỹ năng tin học văn phòng từ giảng viên FPT- Arena chỉ với 280,000Đ:
Thành thạo tin học văn phòng với Word, Excel, Power Point từ A-Z