Tạo mục lục - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Tạo mục lục

Word

Bắt đầu với Word

Văn bản

Trang & Bố trí văn bản

Ảnh trong văn bản

Form, Nhãn và Mẫu

Để tạo một bảng mục lục dễ cập nhật, trước tiên hãy áp dụng các kiểu dáng đầu đề – ví dụ như Đầu đề 1 và Đầu đề 2 – cho văn bản bạn muốn đưa vào mục lục. Để biết thông tin về các kiểu đầu đề, các bạn xem Thêm một đầu đề.

Bài viết sau đây sẽ giúp các bạn cách để tạo một mục lục dễ thuyết phục người đọc.

Word tìm các đầu đề đó và sử dụng chúng để xây dựng mục lục và có thể cập nhật mục lục bất kỳ khi nào bạn thay đổi văn bản đầu đề, trình tự hay cấp.

  1. Bấm vào nơi bạn muốn chèn mục lục – thường là ở gần phần đầu tài liệu.
  2. Bấm Tham chiếu > Mục lục rồi chọn một Bảng Tự động trong bộ sưu tập kiểu.

Nếu bạn chọn Bảng Thủ công thì Word sẽ chèn văn bản chỗ dành sẵn để tạo diện mạo của mục lục. Bảng Thủ công không tự động cập nhật.

Bạn có thể tùy chỉnh cách xuất hiện của mục lục. Ví dụ như, bạn có thể thay đổi phông chữ, số cấp đầu đề cần hiển thị và có hiển thị các đường chấm chấm giữa các mục nhập và số trang hay không. Để tìm hiểu cách thực hiện, xin xem Định dạng mục lục.

Bạn có thể thành thạo ngay kỹ năng tin học văn phòng từ giảng viên FPT- Arena chỉ với 280,000Đ:
Thành thạo tin học văn phòng với Word, Excel, Power Point từ A-Z