Thay đổi hoặc thêm cấp độ trong mục lục - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Thay đổi hoặc thêm cấp độ trong mục lục

Word

Bắt đầu với Word

Văn bản

Trang & Bố trí văn bản

Ảnh trong văn bản

Form, Nhãn và Mẫu

Cách thông thường nhất để đổi số cấp độ hiển trị trong mục lục là chỉ cần thay thế mục lục hiện tại bằng một mục lục mới có chứa những cấp độ mà bạn muốn. Cách ngắn gọn hơn, nhưng mang tính kỹ thuật hơn là sửa thông tin mã trường.

Nếu bạn muốn đổi cấp độ của một mục đơn lẻ trong mục lục, hãy đổi cấp đầu đề của văn bản đó trong nội dung tài liệu. Để đọc thêm về phần này, hãy xem Đổi cấp độ của một mục trong bảng mục lục.

Thay thế mục lục

  1. Bấm Tham chiếu > Mục lục > Mục lục Tùy chỉnh

  2. Trong hộp thoại Mục lục, trong danh sách Hiện cấp độ, hãy chọn số lượng cấp độ mà bạn muốn, rồi bấm OK.

    Ví dụ, nếu bạn bấm 2, thì tất cả văn bản được áp dụng kiểu Đầu đề 1 hoặc Đầu đề 2 sẽ hiển thị trong mục lục.

  3. Khi được hỏi có muốn thay thế mục lục hiện thời không, bạn hãy bấm Có.

Sửa thông tin mã trường

Word tự động chèn các trường khi bạn dùng các lệnh cụ thể. Ví dụ: khi bạn Thêm số trang, Word sẽ chèn trường Trang. Khi bạn Tạo mục lục, Word sẽ chèn trường Mục lục.

Bạn có thể sửa thông tin mã trường để nhanh chóng thay đổi số lượng các cấp được hiện trong mục lục của mình.

  1. Bấm vào mục lục, rồi nhấn Alt+F9. Thông tin mã trường xuất hiện giữa dấu ngoặc nhọn và trông như thế này: 

  2. Hãy đổi số trong dấu ngoặc kép. Ví dụ, nếu bạn chỉ muốn hiển thị hai cấp, hãy đổi “1-3” thành “1-2”.
  3. Nhấn Alt+F9 để hiển thị lại mục lục.
  4. Cập nhật mục lục để xem các thay đổi (Tham chiếu > Cập nhật Bảng).
  • Bạn có thể học thành thạo Word ngay tại nhà mà không cần phải đến lớp học.