Xóa dấu ngắt phần trong Word - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Xóa dấu ngắt phần trong Word

Word

Bắt đầu với Word

Văn bản

Trang & Bố trí văn bản

Ảnh trong văn bản

Form, Nhãn và Mẫu

Cách dễ nhất để hiển thị các dấu ngắt phần để bạn có thể xóa những dấu bạn không muốn, hãy sử dụng Hiện/Ẩn.
Bài viết này áp dụng cho: Word 2016
  1. Bấm vào Nhà>Hiện/Ẩn Dấu phân đoạn .

    Dấu ngắt phần trông như thế này:

     

  2. Chọn dấu ngắt phần mà bạn không muốn và nhấn Delete.

GHI CHÚ:

  • Khi bạn xóa dấu ngắt phần, Word sẽ kết hợp văn bản trước và sau dấu ngắt thành một phần. Phần kết hợp mới sẽ sử dụng định dạng từ phần thứ hai (nghĩa là phần đứng sau dấu ngắt phần).
  • Để thêm dấu ngắt phần mới, hãy xem thêm dấu ngắt phần.
Bạn có thể thành thạo ngay kỹ năng tin học văn phòng từ giảng viên FPT- Arena chỉ với 280,000Đ:
Thành thạo tin học văn phòng với Word, Excel, Power Point từ A-Z